Elektromotorni pogoni

Parker SSD

AC10 2T/4T

 • Jednostavan za podešavanje i rad
 • 11 veličina IP20 od (0.2- 180kW)
 • 6 veličina IP66 od (0.4- 90kW)
 • Napajanje 1*230Vac (izlaz 3*230Vac) i 3*380Vac (izlaz 3*380Vac)
 • Komunikacija RS232 / RS485 | Modbus
 • Preopterećenje 150% tokom 60s,
 • Veoma pouzdan
 • Jednostavan za naručivanje sa minimalnim brojem opcija
 • 11 veličina IP20 do 180kW
 • 6 veličina IP66 do 90kW
 • Vektorska kontrola u otvorenoj petlji za asinhrone motore i AC motore sa permanentnim magnetima
 • PID regulacija sa uključenom sleep funkcijom
 • RS485 Modbus RTU standardno
 • Eksterna tastatura za montažu na vrata ormana

Detaljnije… |Svi katalozi…

AC30

 • Opseg snage do 250kW
 • IEC 61113 PLC funkcionalnost
 • Ethernet, Modbus TCP/IP, Web Server standardno
 • Grafički displej sa tastaturom
 • Slot za SD karticu
 • Safe Torque Off za sigurnosno kritične aplikacije
 • Dodatni moduli za komunikaciju
 • Dodatni ulazno izlazni moduli
 • Vektorska u otvorenoj petlji, zatvorenoj petlji, kontrola AC motora sa permanentnim magnetima

Detaljnije… |Svi katalozi…

AC690+

 • Opseg snage do 1000kW
 • Jedan od najprodavanijih i najuspešnijih proizvoda ovog proizvođača
 • Funkcionalni blok dijagram programiranje
 • Slotovi za dodatne komunikacione module i ulazno izlazne module
 • Vektorska u otvorenoj petlji, zatvorenoj petlji, standardna V/f kontrola
 • Sistemski opcioni modul sa dva enkoderska ulaza za sinhronizaciju dva elektromotorna pogona
 • Gotove napredne funkcije npr. namotač…

Detaljnije… |Svi katalozi…

AC890+

 • Opseg snage do 1200kW
 • V/f, vektorska u otvorenoj petlji, vektorska u zatvorenoj petlji, Active Front End (vraćanje energije u mrežu
 • Moguće varijante povratne sprege: inkrementalni enkoder, SinCos enkoder EnDat 2.1, Resolver
 • Open FireWire, sinhronizacija u realnom vremenu
 • Ekstremno brzi mikroprocesori za ekstremno zahtevne aplikacije štampanja, sečenja na meru, rotacionog noža…
 • Programiranje u Funkcionalni-Blok-Diagram okruženju
 • Safe Torque Off za sigurnosno kritične aplikacije
 • Modularnost primenljiva u višemotornim aplikacijama, uvažavajući zajednički DC Bus, Active Front End itd

Detaljnije… |Svi katalozi…

DC590+

 • Opseg napona napajanja, 230Vac-690Vac
 • Nominalne struje 15-2700A
 • Programiranje u okruženju FBD, gotove napredne funkcije npr. namotač u otvorenoj i zatvorenoj petlji…
 • Veliki izbor opcionih komunikacionih modula za različite industrijske protokole
 • Integrisana kontrola napona pobude
 • Napredni autotuning
 • Povratna petlja po naponu armature, tahogeneratoru ili inkrementalnom enkoderu…
 • Jedan od najprodavanijih jednosmernih DC regulatora na svetu
 • Rezultat 40-godišnjeg iskustva u oblasti elektromotornih pogona

Detaljnije… |Svi katalozi…