Procesna automatizacija

Autonics

PR Serija

  • Induktivni senzor blizine,
  • Povezivanje: kabl 3-žice 2m (Φ3,5, Φ4, Φ5), 2-žice 2m (Φ4, Φ5),
  • Napajanje: 12-24Vdc ili 100-240Vac
  • Oblik: cilindrični
  • Prečnik glave: 8mm, 12mm, 18mm
  • Udaljenost detetkcije: 2, 4, 8mm
  • Histerezis: max 10% udaljenosti detekcije
  • Detekcija materijala: gvožđe min 8x8x1mm, 12x12x1mm, 18x18x1mm
  • Frekvencija odziva: 1kHz, 500Hz, 350Hz

Kontrolni izlaz:

 • NPN ili PNP, normalno otvoren ili normalno zatvoren, 30Vdc, max 200mA
 • Normalno otvoren ili normalno zatvoren kontakt 5-200mA
 • Zaštita od obrnutog polarisanja i prekostrujna zaštita
 • Zaštita: IP67
 • Težina: 52g – 118g
 • Temperatura ambijenta: -25 do 70°C, vlaga: 35..95%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

PS / PSN Serija

  • Pravougaoni induktivni senzori blizine
  • Otpornost na buku sa specijalizovanim senzorom IC
  • Dug životni vek, pouzdane performanse,ekonomični i jednostavni za ugradnju
  • Povezivanje: kabl 3-žice 2m (Φ4, Φ5), 2-žice 2m (Φ4, Φ5),
  • Napajanje: 12-24Vdc, 100-240Vac
  • Oblik: pravougaoni
  • Dužina strane glave: 12mm, 17mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm
  • Udaljenost detekcije: 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
  • Histerezis: max 10% udaljenosti detekcije
  • Detekcija materijala: gvožđe min 12x12x1mm, 18x18x1mm, 25x25x1mm, 90x90x1mm

Kontrolni izlaz:

 • NPN ili PNP, normalno otvoren ili normalno zatvoren, 30Vdc, max 200mA
 • Normalno otvoren ili normalno zatvoren kontakt 5-200mA
 • Zaštita od obrnutog polarisanja i prekostrujna zaštita
 • Zaštita: IP67
 • Težina: 30g – 256g
 • Temperatura ambijenta: -25 do 70°C, vlaga: 35..95%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

AS Serija

  • Kvadratni induktivni senzori blizine
  • Otpornost na buku sa specijalizovanim senzorom IC
  • Povezivanje: kabl 4-žice Φ5mm 2m
  • Napajanje: 12-48Vdc
  • Oblik: kvadratni
  • Dužina strane glave: 80mm
  • Udaljenost detekcije: do 50mm
  • Histerezis: max 15% udaljenosti detekcije
  • Detekcija materijala: gvožđe 150x150x1mm
  • NPN ili PNP, normalno otvoren + normalno zatvoren
  • Normalno otvoren + normalno zatvoren kontakt 5-200mA
  • Zaštita od obrnutog polarisanja i prekostrujna zaštita
  • Zaštita: IP67 (IEC Standard)
  • Težina: 470g
  • Temperatura ambijenta: -25 do 70°C, vlaga: 35..95%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

CR Serija

  • Kapacitivni senzor blizine,
  • Povezivanje: kabl 3-žice 2m Φ4, 2-žice 2m Φ4)
  • Napajanje: 12-24Vdc ili 100-240Vac
  • Oblik: cilindrični
  • Prečnik glave: 18mm
  • Udaljenost detetkcije: 8mm
  • Histerezis: max 20% udaljenosti detekcije
  • Detekcija materijala: 50x50x1mm
  • Frekvencija odziva: 50Hz/20Hz

Kontrolni izlaz:

 • NPN ili PNP, normalno otvoren ili normalno zatvoren, 30Vdc, max 200mA
 • Normalno otvoren ili normalno zatvoren kontakt 5-200mA
 • Zaštita od obrnutog polarisanja i prekostrujna zaštita
 • Zaštita: IP66
 • Težina: 52g – 118g
 • Temperatura ambijenta: -25 do 70°C, vlaga: 35..95%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

TW-R – Termo sonde

 • Otporni senzori PT100, NTC, termopar J
 • Povezivanje: kabl 3-žice PT100, 2 žice NTC i J sonda
 • Prečnik glave Φ6 (Φ4,8)
 • Dužina glave 150mm (50mm)
 • Dužina kabla 1,5m

Detaljnije… |Svi katalozi…

Autonics

BJ Serija

 • Kompaktni foto senzori
 • Princip rada:through-beam,difuzno reflektivni, retro-reflektivni
 • Oblik: četvrtasti
 • Poboljšana otpornost na buku, uzan snop
 • Udaljenost detekcije:
 • Through-beam:do 15m
 • Difuzno reflektivni:do 1m
 • Retro-reflektivni:do 3m
 • Detekcija materijala: od Φ2,5mm do Φ75mm
 • Dark ON / Light OFF
 • LED indikacija
 • Izvor svetlosti: crvena LED, infrared LED
 • Kontrolni izlaz: PNP / NPN otvoreni kolektor, max 26,4Vdc, max 100mA
 • Povezivanje:
 • BJ – Kabl 3-žice 2m Φ3,5mm,2-žice 2m Φ3,5mm
 • BJ-C – M12 konektor
 • Zaštita od obrnutog polarisanja, prekostrujna zaštita, funkcija prevencije smetnji
 • Zaštita: IP65 (BJ), IP67 (BJ-C)
 • Veličina: 32x20x10,6mm
 • Težina: 45-90g
 • Napajanje: 12-24Vdc±10%
 • Temperatura ambijenta: -25 do 55°C, vlaga: 35..85%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

BTF Serija

 • Kompaktni ultra-slim foto senzori
 • Princip rada:through-beam,difuzno reflektivni, BGS reflektivni
 • Oblik: četvrtasti
 • Poboljšana otpornost na buku, uzan snop
 • Udaljenost detekcije:
 • Through-beam: do 1m
 • Difuzno reflektivni: od 5mm do 30mm
 • BGS reflektivni: od 1mm do 15mm
 • Detekcija materijala: Φ2mm
 • Dark ON / Light OFF
 • LED indikacija
 • Izvor svetlosti: crvena LED
 • Kontrolni izlaz: PNP / NPN otvoreni kolektor, max 26,4Vdc, max 100mA
 • Povezivanje: kabl 3-žice 2m Φ2,5mm,2-žice 2m Φ2,5mm
 • Zaštita od obrnutog polarisanja, prekostrujna zaštita, funkcija prevencije smetnji
 • Zaštita: IP67 (IEC Standard)
 • Težina: 25-40g
 • Napajanje: 12-24Vdc±10%
 • Temperatura ambijenta: -25 do 55°C, vlaga: 35..85%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

BTS Serija

 • Ultra-kompaktni foto senzori
 • Princip rada:through-beam,retro-reflektivni, konvergentno reflektivni
 • Oblik: četvrtasti
 • Poboljšana otpornost na buku, uzan snop
 • Udaljenost detekcije:
 • Through-beam: do 1m
 • Retro-reflektivni: od 10mm do 200mm
 • Konvergentno reflektivni: od 5mm do 30mm
 • Detekcija materijala:od Φ2mm do Φ27mm
 • Dark ON / Light OFF
 • LED indikacija
 • Izvor svetlosti: crvena LED
 • Kontrolni izlaz: PNP ili NPN otvoreni kolektor, max 26,4Vdc, max 50mA
 • Povezivanje: kabl 3-žice 2m Φ2,5mm,2-žice 2m Φ2,5mm
 • Zaštita od obrnutog polarisanja, prekostrujna zaštita, funkcija prevencije smetnji
 • Zaštita: IP67 (IEC Standard)
 • Težina: 70-90g
 • Napajanje: 12-24Vdc±10%
 • Temperatura ambijenta: -25 do 55°C, vlaga: 35..85%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

BEN Serija

 • Foto senzor četvrtasti kompaktni
 • Princip rada: through-beam, retro-reflektivni, difuzno reflektivni
 • Oblik: četvrtasti
 • Udaljenost detekcije:
 • Through-beam:do 10m
 • Difuzno reflektivni:do 300mm
 • Retro-reflektivni:do 0,1 do 5m
 • Detekcija materijala: neprovidni materijal od Φ16mm do Φ60mm
 • Dark ON, Light ON
 • Podešavanje osetljivosti
 • LED indikacija
 • Izvor svetlosti: Infrared LED, crvena LED
 • Kontrolni izlaz: NPN / PNP otvoreni kolektor, max 30Vdc, max 200mA
 • Kabl 4-žice 2m Φ5mm, 2-žice 2m Φ5mm
 • Zaštita od obrnutog polarisanja i prekostrujna zaštita
 • Zaštita: IP50
 • Veličina: 18x50x58mm
 • Težina: 195-354g
 • Napajanje: 12-24Vdc±10%
 • Temperatura ambijenta: -20 do 65°C, vlaga: 35..85%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

BUP Serija

 • Foto senzor potkovičasti
 • Princip rada: through-beam
 • Prijemnik-predajnik (emitter-receiver) potkovičasti
 • Detektuje se prolazak predmeta
 • Udaljenost detetkcije: 30mm / 50mm
 • Detekcija materijala: od Φ1.5 do Φ4mm
 • Dark ON / Dark OFF
 • LED indikacija
 • Izvor svetlosti: Infrared LED (940nm)
 • Kontrolni izlaz: PNP / NPN otvoreni kolektor, max 30Vdc, max 200mA
 • Kabl 4-žice 2m Φ4mm,
 • Zaštita od obrnutog polarisanja i prekostrujna zaštita
 • Zaštita: IP50 / IP66
 • Veličina: 52x72x20mm
 • Težina: 90 – 140 g
 • Napajanje: 12-24Vdc±10%
 • Temperatura ambijenta: -25 do 65°C, vlaga: 35..85%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

BR Serija

 • Foto senzor cilindrični M18
 • Princip rada:through-beam, narrow beam reflektivni, difuzno reflektivni, retroreflektivni
 • Metalni ili plastični
 • Poboljšana otpornost na buku, uzan snop
 • Dark ON / Light OFF
 • Podešavanje osetljivosti
 • LED indikacija
 • Kontrolni izlaz: NPN (PNP) otvoreni kolektor, max 30Vdc, max 200mA
 • Povezivanje:
 • BR(P) 4-žice 2m Φ5mm, 3-žice 2m Φ5mm, 2-žice 2m Φ5mm
 • BR(P)-C – M12 konektor
 • Zaštita od obrnutog polarisanja i prekostrujna zaštita
 • Zaštita: IP66
 • Težina: 70g – 300g
 • Napajanje: 12-24Vdc±10%
 • Temperatura ambijenta: -10 do 60°C, vlaga: 35..85%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

BWP Serija

 • Ravan senzor površine sa plastičnim kućištem
 • 13mm debljina kućišta sa fresnel sočivom
 • Izbor plastičnog (PC /ABS) kućišta
 • Raznolika funkcionalnost: stop transmisije, prevencija smetnji…
 • Light ON/Dark ON operacioni prekidač
 • Lako prepoznatljiv sa strane, spreda, i na daljim distancama od strane više osvetljenosti LED emitera i prijemnika
 • Operaciona daljina: 0,1 do 5m
 • 4 modela sa različitim brojem optičkih osa (8, 12, 16, 20) i širina signala (140mm, 220mm, 300mm, 380mm)
 • Izvor svetlosti: 850nm modularno
 • Kontrolni izlaz: NPN ili PNP
 • Napajanje: 12-24Vdc ±10%
 • Ambijentalno osvetljenje: max. 10,000lx
 • Ambijentalna temperatura: -10 – 55℃, skladište -20 – 60℃
 • Ambijentalna vlažnost: 35-85%RH
 • Povezivanje: kabal 4-žični, 3m
 • Zaštita: IP40

Detaljnije… |Svi katalozi…

Kolor markeri BC Serije

 • Kolor marker senzori serije BC nude inzvarednu tačnost usklađivanja boja
 • Princip rada:
 • RGB svetleće diode sa 12-bit rezolucijom
 • Dva režima detekcije (samo boja / boja + intenzitet)
 • Podešavanje osetljivosti u 3 koraka za svaki režim (fino, normalno, grubo)
 • Smanjenje interferencije spoljašnjeg svetla smanjuje greške i omogućava stabilnu detekciju
 • Može se proveriti referentna boja sa pokazivačem
 • Indikator rada (crveni LED), indikator stabilnosti (zeleni LED), indikator tajmera (narandžasti LED)
 • V 1.24 k L 6,7 mm veličina spot za detekciju sitnih meta i oznaka boja
 • Kontrolni izlaz: NPN/PNP otvoreni kolektor, max 30Vdc, max 100mA
 • Zaštita: IP67
 • Veličina: 49,2x28x16mm
 • Težina: 80g
 • Napajanje: 12-24Vdc±10%
 • Temperatura ambijenta: -10 do 55°C, vlaga: 35..85%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…

Senzor vizije VG Serije (kolor)

 • Senzori VG serije koriste slike snimljene pomoću integrisanih industrijskih objektiva kako bi što bolje prepoznali prisustvo, veličinu, oblik i orijentaciju ciljnog objekta. Senzor je dizajniran sa integrisanim LED osvetljenjem, kamerom i objektivom, uz pomoću kojih korisnicima omogućava jednostavnije postavljanje i upravljanje jedinicama. Kamera koristi globalni metod za snimanje tačnih slika, a senzori imaju 9 osnovnih funkcija kontrole za različite aplikacije. Postoji mogućnost čuvanja snimljenih slika direktno na FTP serverima, tako da korisnici jednostavno mogu upravljati sa njima i vršiti potrebne analize.
 • Senzori sa integrisanim LED osvetljenjem
 • Precizno snimanje slika sa minimalnim zamućenjem pokreta
 • Tehnologija sprečavanja smetnji i poboljšane optičke performanse
 • Neprobojani poklopac objektiva omogućava upotrebu u prostorima u kojima ima prašine i udara (potresa)
 • Dostupne su kontrolne funkcije poput poravnanja, osvetljenosti, kontrast, površine, ivice, dužine, ugao, prečnik, kao i mogućnost brojanja objekata
 • Funkcija kontrole simulatora
 • Mogućnost postavljanja do 32 odvojene radne grupe (64 kontrolne tačke po radnoj grupi)
 • Čuvanje podatka na FTP serverima
 • Integrisan softver (Vision Master) : funkcija kontrole simulatora, upravljanje parametrima i radnim grupama, praćenje rezultata, slanje podataka na FTP servere, podrška na više jezika
 • IP67(IEC standard)

Detaljnije… |Svi katalozi…

Autonics

TPS30 Serija

 • Kompaktni senzori pritiska omogućavaju merenje visokog ili niskog pritiska pri visokim i niskim temperaturama
 • Visok pritisak (0 do 60MPa / 0 do 600bar), nizak pritisak (0 do 2MPa / 0 do 20bar)
 • Zaptivni merni pritisak (-0.1 do 2MPa / -1 do 20bar), apsolutni pritisak (0 do 2MPa / 0 do 20bar), merni pritisak (0 do 60MPa / 0 do 600bar)
 • Temperaturni opseg (-40˚ do 125 ℃) (može varirati u zavisnosti od modela)
 • Može se primeniti u različitim okruženjima, uključujući mašine za pakovanje, teške mašine, fabrike i brodogradnju
 • Merenje pritiska bilo kog gasa, tečnosti ili ulja
 • Telo od nerđajućeg čelika 316L za visoku otpornost na koroziju (osim glave kao tip glave)
 • Kompaktna veličina omogućava jednostavnu instalaciju u uskim ili ograničenim prostorima
 • Brzina odziva od 1 ms
 • Analogni izlaz: struja (DC 4-20mA), napon (1-5VDC)
 • Ugrađena zaštita od povratnog polariteta
 • Različiti tipovi konektora: tip kabla, DIN43650-A konektor, DT04-3P konektor, tip M12 konektora, tip glave
 • Dostupne veličine navoja: G3/8, G1/4, R1/2
 • Zaštitna struktura IP67(IEC standard)
 • Tip konektora DIN43650-A: IP65

Detaljnije… |Svi katalozi…

Autonics

E40H Serija

 • Inkrementalni rotacioni enkoderi serije E40H serije imaju kućišta veličine Ø40 mm i mogu se lako instalirati u čvrstim ili ograničenim prostorima. Niski moment inercije vratila smanjuje uticaj na rotaciju primenjene opreme. Enkoderi su dostupni u različitim opcijama kontrole izlaza.
 • Ø40mm kućišta inkrementalnih rotacionih enkodera
 • Vratilo, šuplje vratilo, modeli slijepih šahta dostupni
 • Jednostavna instalacija u čvrstim ili ograničenim prostorima
 • Nizak moment osovine inercije
 • Različite rezolucije: od 1 do 5000 impulsa po revoluciji
 • Različite opcije izlazne kontrole
 • Napajanje: 5VDC ± 5%, 12-24VDC ± 5%

Detaljnije… |Svi katalozi…

E40S Serija

 • Inkrementalni rotacioni koderi serije E40S imaju kućišta veličine Ø40 mm i mogu se lako instalirati u teškim ili ograničenim prostorima. Niski moment inercije vratila smanjuje uticaj na rotaciju primenjene opreme. Enkoderi su dostupni u različitim opcijama kontrole
 • 40mm kućišta inkrementalnih rotacionih enkodera
 • Vratilo, šuplje vratilo, modeli slijepih šahta dostupni
 • Jednostavna instalacija u čvrstim ili ograničenim prostorima
 • Nizak moment osovine inercije
 • Različite rezolucije: od 1 do 5000 impulsa po rezoluciji
 • Različite opcije izlazne kontrole
 • Napajanje: 5VDC ± 5%, 12-24VDC ± 5%

Detaljnije… |Svi katalozi…

E50S Serija

 • Inkrementalni rotacioni enkoderi serije E50S imaju kućišta veličine Ø50 mm i pružaju precizno merenje ugla, položaja, revolucije, brzine, ubrzanja i udaljenosti. Enkoderi su dostupni u tipu kablova, tip kablovskog konektora i tipovima aksijalnih / radijalnih konektora zajedno sa različitim opcijama kontrole izlaza.
 • Ø50mm kućište, Ø8mm osovina
 • Precizno merenje ugla, položaja, revolucije, brzine, ubrzanja i udaljenosti
 • Tip kabla, tip kablovskog konektora, tipovi aksijalnih / radijalnih konektora na raspolaganju
 • Različite rezolucije: 1 do 8000 impulsa po revoluciji
 • Različite opcije izlazne kontrole
 • Napajanje: 5VDC ± 5%, 12-24VDC ± 5%

Detaljnije… |Svi katalozi…

E58 Serija

 • Inkrementalni rotacioni enkoderi serije E58 imaju kućišta veličine Ø58 mm i pružaju precizno merenje ugla, položaja, revolucije, brzine, ubrzanja i udaljenosti. Enkoderi su dostupni u tipu kablova, tip kablovskog konektora i tipovima aksijalnih / radijalnih konektora zajedno sa različitim opcijama kontrole izlaza.
 • Ø58mm kućište
 • Precizno merenje ugla, položaja, revolucije, brzine, ubrzanja i udaljenosti
 • Tip kabla, tip kablovskog konektora, tipovi aksijalnih / radijalnih konektora na raspolaganju
 • Različite rezolucije: 1 do 8000 impulsa po revoluciji
 • Različite opcije izlazne kontrole
 • Napajanje: 5VDC ± 5%, 12-24VDC ± 5%

Detaljnije… |Svi katalozi…

Pepperl+fuchs

Plovak prekidač LFL (model LFL-BK)

 • Jednostavna detekcija graničnih vrednosti u tečnostima
 • Dostupni u obliku sfere ili vretena
 • Materijal tela: polypropylene PP
 • Povezivanje: kabl PVC 3×0,75mm2, dužina 3m, 5m, 10m
 • Izlaz NO/NC, 250Vac 3A, 150Vdc 0,25A
 • Oblik: vreteno ili sfera
 • Statički pritisak ≤3 bar na 20ºC
 • Temperatura ambijenta: 5 do 70°C
 • Nadmorska visina ≤2000m
 • Zaštita IP68

Detaljnije… |Svi katalozi…

Plovak prekidač LFL (model LFL-CK)

 • Jednostavna detekcija graničnih vrednosti u tečnostima
 • Dostupni u obliku sfere ili vretena
 • Materijal tela: polypropylene PP
 • Povezivanje: kabl PVC 3×0,75mm2, dužina 3m, 5m, 10m
 • Izlaz NO/NC, 250Vac 3A, 150Vdc 0,25A
 • Oblik: vreteno ili sfera
 • Statički pritisak ≤3 bar na 20ºC
 • Temperatura ambijenta: 5 do 70°C
 • Nadmorska visina ≤2000m
 • Zaštita IP68

Detaljnije… |Svi katalozi…

Vibro viljuška LVL

 • Detekcija curenja, zaštita pumpi, nadzor min/max nivoa,
 • Princip rada: prigušenje piezoelektrične oscilacije viljuške
 • Upotreba u svim tečnim medijumima
 • Otpornist na strujanje, turbulencije, mehuriće, penu, vibracije, čvrste četice i talog
 • Pritisak do 64bar, temperatura do 150ºC
 • Mogućnost upotrebe u ograničenim prostorima
 • Mogućnost korišćenja u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
 • Napajanje: 10-30Vdc, 975mW
 • Prekidački izlaz max 250mA, PNP
 • Konstrukcija Eex ia i Eex d, korišćenje u potencijalno eksplozivnim sredinama
 • Zaštita IP65/IP67

Detaljnije… |Svi katalozi…

Entes

Kontroler nivoa tečnosti SSRC-04

 • Kontroler sa tri sonde: donji, srednji i maksimalni nivo
 • Namenjen za zaštitu od rada pumpi na suvo ili za zaštitu od prelivanja rezervoara
 • Montaža na DIN šinu
 • Napajanje:190-260Vac, 50/60Hz,
 • Podešavanje osetljivosti R (5-50kΩ),
 • 1 relejni izlaz NO/NC, 2000VA/8A
 • LED indikacija rada i statusa izlaza
 • Zaštita IP20,
 • Tempeatura ambijenta od -5°C do +50°C

Detaljnije… |Svi katalozi…

Izolovane barijere

Izolovane barijere ili samosigurnosne Ex barijere (Intrinsic safety barriers Ex i) su osnova proizvodnog programa Pepperl+Fuchs. U ponudi se nalazi najširi izbor proizvoda za zaštitu električnih signala koji se nalaze u zonama opasnosti od eksplozije. Ovi samosigurnosni moduli kombinuju limitiranje energije kao karakteristiku zener barijera sa galvanskom izolacijom ulaznog kruga signala, izlaznog kruga signala i kruga napajanja. Pepperl+Fuchs nudi sisteme za različite aplikacije i različite načine montaže.

K-System

 • Ovo je najpopularniji system samosigurnosnih izolovanih barijera, vrlo fleksibilan i za montažu na DIN šinu. K-sistem se lako montira na sistem Power rail (napajanje preko DIN šine). Ovaj sistem smanjuje ožičenje, pojednostavljuje veze napajanja i time podiže pouzdanost sistema.

Detaljnije… |Svi katalozi…

H-System

 • Samosigurnosne izolovane barijere H-sistema se montiraju na matične ploče. Ovaj inovativan proizvod je idealan za aplikacije koje zahtevaju veze sa DCS’ovima ili sistem integraciju.

Detaljnije… |Svi katalozi…

Zener barijere

Zener barijere predstavljaju jeftino rešenje Ex-zaštite za različite aplikacije u sistemima procesne automatizacije. Iznos energije koji se prenosi u opasnu zonu je ograničen na siguran nivo takav da nije ovoljan da izazove paljenje eksplozivne atmosfere. Pepperl+Fuchs nudi širok proizvodni program zener barijera različitih kućišta i načina povezivanja uključujući DIN šinu, matične ploče i pribor za razne aplikacije.

Z-System

 • Zener barijere Z sistema se montiraju na DIN šinu. Koristeći DIN šinu uzemljenje je moguće izvesti bez dodatnog ožičavanja.
 • SB-System
  Ovaj sistem se sastoji od pojedinačnog SB podnožja ili matične ploče sa više konektora gde se zener barijere SB serije priključuju. Kompletan sistem se montira na DIN šinu.

Detaljnije… |Svi katalozi…

Signal kondicioneri

Signal kondicioneri

 • U mnoštvu različitih procesnih upravljačkih sistema, često je neophodno pretvoriti ulazni signal u format koji sistem može prihvatiti. Signal pretvarači /kondicioneri prihvataju signal sa instrumenata iz polja kao što su termoparovi, RTD, i konvertuju ove signale u bilo koji standardni signal (1 do 5V, 4 do 20mA…). Signal pretvarači /kondicioneri su takođe korisni kod preciznog prenosa signala, izolacije, kao i eliminacije struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja.
 • Ključ procesnog upravljanja je preciznost kako u merenju tako i u obradi signala. Najveća i najčešća pretnja efikasnom procesnom upravljanju je prisustvo struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja. Kada god se analogni podaci prenose dugim kablovima, postoji velika verovatnoća da će se pojaviti problem sa ovim strujama. Ova pojava nastaje kada postoji više tačaka uzemljenja u nekom sistemu. Razlika u potencijalu između različitih uzemljenja generiše dodatnu struju u signalnom provodniku. Rezultat se obično tretira kao smetnja (šum). U svojoj najblažoj formi, šum u signalnoj liniji izaziva pomeranja izmerene veličine, netačna očitavanja sa senzora, kao i opšte narušavanje signala. U najčešćoj formi, međutim, šum može narušiti signal do te mere da se onemogući upravljanje procesom. Izolacija je od suštinskog značaja za onemogućavanje stvaranja uslova za nastajanje struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja. Signal pretvarači/kondicioneri obezbeđuju neophodnu izolaciju, ali i pojačavanje, filtriranje i korekcije linearnosti signala..

Detaljnije… |Svi katalozi…

HART interfejs

HART interfejs

 • HART rešenja proizvođača Pepperl+Fuchs podrazumevaju dva sistema za višestruke signalne petlje i HART Loop Converter za aplikacije pojedinačnih petlji. Multiplekser se koristi da poveže HART uređaje u polju sa sistemom za upravljanje resursima (Asset Management Systems) kao što je npr.AMS Suite Intelligent Device Mananger from Emerson Process Management. U srcu HART rešenja je HART multiplekser koji deluje kao Gateway, rutirajući komunikaciju između PC radne stanice i HART uređaja u polju. On pristupa svakom HART uređaju, prihvata informacije sa uređaja i smešta ih u internu bazu podataka. Ove informacije se spremaju da budu dostupne za AMS Device Manager ili PACTware. Hart multiplekser takođe deluje kao koordinator za poruke između PC radne stanice i uređaja u polju
 • HART Loop converter, kao rešenje za pojedinačne petlje, dozvoljava pristup svim procesnim varijablama uređaja u polju i pretvara ih u analogni signal 4…20mA. Ovo omogućava upotrebu skrivenih merenja koje mnogi uređaji u polju imaju i slanje u standardni DCS sistem.

Detaljnije… |Svi katalozi…