Naša rešenja

TERMO ZAPIS
Sistem za merenje, registraciju i arhiviranje temperature i generisanje izveštaja

Postoji više tehnoloških celina u prehrambenoj industriji gde je od suštinskog značaja merenje, ali i registracija i arhiviranje temperature. Ova problematika se uređuje odgovarajućim propisima koji postaju obaveza. Oni kažu da industrije koje se bave proizvodnjom i prometom hrane (naročito industrije mesa i mleka), a podležu režimima hlađenja ili termičke obrade, moraju po važećim propisima (pravilnicima), kao i u skladu sa Međunarodnim kodeksom u proizvodnji životnih namirnica-Codex Alimentarius iz kojeg proističe HACCP sistem, imati zapise o temperaturnim režimima, koji mogu poslužiti kao dokaz, a u slučaju bilo kakve eventualne neusaglašenosti koja bi mogla nastati u proizvodnom ciklusu proizvoda.

SEPon nudi rešenje bazirano na savremenom GSM/GPRS uređaju „My Alarm 2“ italijanskog proizvođača Seneca, u kome se podaci arhiviraju, po potrebi iščitavaju, šalju mail-om ili SMS-om i prikazuju u formi izveštaja, tabele ili grafikona.

Merenje temperature vrši se pomoću standardnih industrijskih senzora (Pt100, NTC…), koji zavisno od aplikacije mogu biti izrađeni od različitih materijala i u različitim dimenzijama i oblicima ugradnje. Jedan ili više senzora za merenje temperature povezani su na odgovarajući način sa GSM/GPRS uređajem „My Alarm 2“, a uređaj u ravnomernim vremenskim razmacima (mogu se podesiti po želji kupca npr. 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, ređe ili češće) vrši očitavanje temperature i beleženje u memoriju ovog uređaja. Podaci se arhiviraju u .csv formatu (Excel ili sl.) i mogu se očitati direktno iz memorije ili poslati SMS-om ili mail-om. Uređaj poseduje internu memoriju koja se može proširiti standardnom MicroSD memorijskom karticom (danas se koristi u mobilnim telefonima, digitalnim fotoaparatima i sl.), i za potrebe ove aplikacije postaje izuzetno velik smeštajni prostor za podatke o temperaturama, mnogo veći nego što to zahtevaju propisi u prehrambenoj industriji i industriji mesa (za nekoliko temperatura ovaj medijum može smestiti podatke za period i do nekoliko godina).

Korisnik u svakom trenutku može imati uvid u vrednosti trenutnih temperatura jednostavnim slanjem SMS poruke ili korišćenjem aplikacije „SenecaSMS“ na pametnim telefonima. Logovani podaci se šalju na mail (podesava se po želji kupca npr. jednom dnevno, sedmično, ređe ili češće, samo određenim danima i sl.), na osnovu kojih se kreiraju izveštaji u formi tabela, grafikona itd koji se mogu dalje štampati u papirni format.

U besplatnom softveru „EasyLogViewer“ se može vršiti analiza pristiglih podataka, generisati grafički prikaz promene pojedinačnih temperatura tokom vremena ili uporedni prikaz dve ili više temperatura u željenom vremenskom intervalu.

Ovo rešenje se može instalirati kao nezavisan, gotov proizvod, ili se može prilagoditi već postojećim rešenjima. U zavisnosti od konkretne aplikacije, može se proširiti dojavom alarma, upravljanjem uključenjem ili isključenjem drugih uređaja i sl.

Sistem za održavanje konstantnog pritiska

Sistem za održavanje konstantnog pritiska na bazi Sinus M regulatora pruža brojne prednosti u pogledu uštede električne energije i jednostavnosti konfiguracije.

Frekventni regulator pogoni pumpu za vodu, na primer bunarsku pumpu. Na napojnu cev se postavlja senzor pritiska koji se povezuje na jedan od ulaza (strujni ili naponski, zavisno od tipa senzora) frekventnog regulatora, i predstavlja povratnu vrednost za PID regulator. Referentna vrednost pritiska se podešava na samom regulatoru. U zavisnosti od željenog pritiska i potrošnje, regulator pogoni pumpu potrebnom snagom. Ukoliko je potrošnja manja, izlazna frekvencija regulatora i brzina obrtanja motora pumpe će biti manji. Ukoliko nema potrošnje i izlazna frekvencija regulatora opadne ispod definisane vrednosti, regulator će ući u stanje mirovanja – Sleep mod. Bespovratni ventil sprečava povratak vode u bunar. Kada se pojavi bilo kakva potrošnja i pritisak opadne za neku definisanu vrednost, regulator izlazi iz Sleep moda i nastavlja normalan rad.

Opciono, moguće je upravljati sistemom, kao i vršiti nadzor rada pumpe preko SMS poruka ili e-maila. Sistem standardno ima zaštitu od kvara senzora pritiska, kao i zaštitu od slučajnog ponovnog uključenja nakon nestanka napajanja. Zaštita od rada na suvo se izvodi preko sondi nivoa.

Frekventni regulator koji pruža mogućnost rada pumpe ispod nominalne snage i kontinualnu regulaciju pritiska (u odnosu na metode sa prigušnim ili bypass ventilima), kao i Sleep mod mirovanja, omogućavaju znatne uštede i kvalitetniji rad sistema.