Automatizacija mašina

Proizvodni program All-In-One OCS-Operater Control Station uređaja koji imaju kombinovanu funkciju kontrolera i operaterskih panela, irskog proizvođača “Horner APG”. Komunikaciona oprema za potrebe posebnih aplikacija i razni konvertori signala italijanskog proizvođača “Seneca”.


Autonics

TX Serije

 • Displej LCD: 2 reda, 4 cifre (11 segmenata, PV: bela, 6,9×15,3mm, SV: zelena, 4,1×9,2mm) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP50
 • Veličina: 48x48x50mm
 • Težina: 85,2g
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 8VA max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, T, L, R, S
 • Otporne sonde: DPt 100Ω, Cu 50Ω

Izlazi:

 • Kontrolni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • Alarmni: 2 relejna, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TK Serije

 • Displej: 2 reda, 4 cifre (7 segmenata, PV: crvena, 7x14mm, SV: zelena, 5x10mm) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35.85%RH
 • Zaštita: spreda IP65,
 • Veličina: 48x48x70,5mm
 • Težina: 105g
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 8VA max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R,S, B, C, G, PLII (13 tipova)
 • Otporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω Nikel 120Ω (6 tipova)
 • Analogni:
 • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V, (4 tipa)
 • Strujni: 0-20mA, 4-20mA (2 tipa)

Izlazi:

 • Kontrolni: 2 relejna, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • TK4S-14CN: nema relejne, ima strujni (4-20mA ili 0-20mA) ili SSR (11Vdc±2V 20mA max)
 • Alarmni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • Funkcija simultantnog grejanja i hlađenja
 • TK4S-14CN: Funkcija grejanja ili hlađenja
 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TA Serije

 • Analogno zadavanje temperature 0-400°C
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65,
 • Veličina: 48x48x80,7mm
 • Težina: 107g
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 4VA max
 • Podnožje 8-pinova

Ulaz:

 • J sonda (IC)

Izlaz:

 • Relejni: 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 10.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom, PID kontrola

Detaljnije… |Svi katalozi…

TC3YF Serije

 • Upravljanje kompresorom, odmrzavanjem i ventilatorom
 • Displej LED: 1 red, 3 cifre (7 segmenata, crvena)
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65,
 • Veličina 36x72x84mm
 • Težina: 143g
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 4VA max

Ulaz:

 • NTC (-40 do 99,9ºC)

Izlazi relejni:

 • Kompresor: 250Vac 5A (životni vek min 50.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • Odmrzavanje: 250Vac 10A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • Ventilator: 250Vac 5A (životni vek min 50.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom
 • Automatska/ručna funkcija izbora odmrzavanja
 • Kašnjenje startovanja kompresora, kašnjenje ponovnog rada, minimalno ON vreme, kašnjenje kraja odmrzavanja, kašnjenje rada ventilatora

Detaljnije… |Svi katalozi…

TF Serije

 • Termoregulator za hlađenje
 • Displej LED: 1 red, 3 cifre (7 segmenata, crvena) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65,
 • Veličina: 35x77x80mm
 • Težina: 105g
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 8VA max

Ulaz:

 • NTC (5kΩ/10kΩ)
 • RTD (DPt100Ω)

Izlazi relejni:

 • Relejni: 250Vac 5A (životni vek min 50.000 el. 5.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom

Detaljnije… |Svi katalozi…

TM serije

 • Modularni višekanalni kontroleri temperature serija TM mogu istovremeno da kontrolišu do 4 kanala (TM4) ili 2 kanala (TM2).
 • Multi-channel (4-channel: TM4 / 2-channel: TM2) kontrola ulaza i izlaza
 • Ciklus uzorkovanja velikih brzina (4 kanala: 100 ms / 2 kanala: 50 ms)
 • Povezivanje i proširenje modula sa konektorima za proširenje
 • Komunikacija između modula
 • Nema dodatnih napajanja
 • Komunikacija između modula
 • Proširuje se do 31 jedinice (124 kanala / 62 kanala)
 • Izolovani ulazni kanali (dielektrična čvrstoća: 1000 VAC)
 • Prebacivanje između trenutnog izlaza i SSR izlaza (modeli TM2-◻ 2◻)
 • Konfiguracija parametara preko PC-a (USB i RS485 komunikacija)
 • DAQMaster softver uključen (sveobuhvatni softver za upravljanje uređajem)
 • Konvertor komunikacija se prodaje zasebno: SCM-US (USB na serijski pretvarač), SCM-38I (RS-232C do RS485 konvertor), SCM-US48I (USB do RS485 konverter)
 • Grejač isključuje alarmnu funkciju (CT ulaz)
 • Strujni transformator (CT) prodaje se zasebno: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN
 • Različiti tipovi ulaza i opseg temperature

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R,S, B, C, G, PLII (13 tipova)
 • OOtporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω Nikel 120Ω
 • Analogni:
 • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V, (4 tipa)
 • Strujni: 0-20mA, 4-20mA (2 tipa)

Izlazi:

 • Kontrolni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR (12Vdc±3V 30mA max)/(22Vdc±3V 30mA max)
 • Strujni (4-20mA ili 0-20mA)
 • Alarmni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • Istovremena kontrola grejanja i hlađenja
 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s

Detaljnije… |Svi katalozi…

Pixsys

ATR121

 • Displej: 3 cifre (0,56″) + 3 led indikatora (OuT1 , OuT2 , Fnc)
 • Radna temperatura 0-40°C, vlaga: 35..95uR%
 • Spreda IP54 (IP65 sa zaptivačem) , Kutija IP30, Priključne kleme IP20
 • Materijal: polycarbonate UL94V2 self-extinguishing
 • Težina: oko 100 gr.
 • Potrošnja: 4,4VA max

Analogni ulazi:

 • An1. Termopar tip: K, S, R, J. Automatska kompenzacija hladnog kraja 0°C …50°C.
 • Otporne sonde: PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (β 3435K).
 • Linearno: 0-10V, 0-20 or 4-20mA, 0-40mV, Potenciometri: 6KΩ, 150KΩ,
 • Tolerancija (25°C) +/-0.5 % ± 1 cifra (pune skale)
 • Impedansa: 0-10V: Ri>110KΩ, 0-20mA: Ri<5Ω, 4-20mA: Ri<5Ω

Izlazi:

 • 2 relejna (ATR121/141-ADA-B-C) 1 relejni (ATR121/141-ADT) konfigurisani kao komandni ili alarmni
 • Kontakti Q1: 8A-250V~ (10A mod. AD and ADT) otporno opterećenje, Q2: 5A-250V~ otporno opterećenje
 • SSR izlaz 1 SSR konfigurisani kao komandni ili alarmni
 • Model ATR121/141 A-B-C • 8Vdc/20mA
 • Model ATR121/141 AD – ADT • 15Vdc/30mA (ili 12Vac) • 30Vdc/30mA (ili 24Vac)

Algoritmi regulacije

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0..999°C or °F
 • Integralno vreme 0..999s (0 isključuje integralnu funkciju)
 • Derivativno vreme 0..999s (0 isključuje integralnu funkciju)
 • Funkcije: manualni ili automatski tuning, konfigurabilni alarm, PID funkcija hlađenje/grejanje

Detaljnije… |Svi katalozi…

Pixsys ATR142

 • Displej: 4 cifre 0,4″ zelene + 4 cifre 0,3″ crvene + 6 signalnih indikatora
 • Temperatura 0-45 °C, vlaga 35..95 RH% (bez kondenza)
 • Materijal: kućište: polikarbonat ; prednji panel: PC ABS UL94V0
 • Težina: približno 112 g
 • Spreda IP54 (IP65 sa zaptivačem) , Kutija IP30, Priključne kleme IP20
 • Brzo podešavanje: Memory Card sa ili bez baterije, software LABSOFTVIEW, EASY-UP
 • Dimenzije kućišta 32×74 (prednji panel) x 53 mm
 • Napajanje: 24…230V AC/DC ±15% 50/60 Hz, (galvanska izolacija 2500V)
 • Potrošnja: 4,65 VA

Analogni ulaz:

 • Rezolucija 16 bit, Termoparovi tipa K, S, R, J, (automatska kompenzacija hladnog kraja 0..50 °C, ± 0,2% F.S. ± 1 Digit F.S.)
 • termootporne sonde PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K. NTC10K, (ß 3435K)
 • procesni signali 0..10V(54000 points), 0/4..20mA (40000points), 0..40mV (16000 points), potentiometer 6KΩ, 150 KΩ (50000 points)

Izlazi:

 • 1 Relej 8A – 250 VAC otporni teret + 1 Relej 5A – 250 VAC otporni teret
 • 1 digitalni izlaz
 • 12 VDC – 30 mA komanda za SSR
 • Serijska komunikacija RS485 Modbus RTU – Master/Slave
 • 1 pomoćni 12 VDC – 30 mA za napajanje senzora

Karakteristike softvera:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Manualni ili automatski Tuning, konfigurabilni alarm, PID funkcija hlađenje/grejanje.
 • Zaštita podataka, pristup pomoću password-a
 • Različiti alarmni modovi, 3 setpoint vrednosti, Soft-Start
 • Rastući gradijent Stepeni / Sat
 • Dvostruki P.I.D., Grejanje / Hlađenje P.I.D., Programerske funkcije
 • Start / Stop, Preprogramirani ciklus u tri koraka
 • Vremenska funkcija- jednostruki, dvostruki tajmer

Detaljnije… |Svi katalozi…

Pixsys ATR236

 • Displej: 4 cifre 0,4″ zelene + 4 cifre 0,3″ crvene
 • Temperatura 0-45 °C, vlaga 35..95 RH% (bez kondenza)
 • Materijal: kućište: Noryl UL94V1 ; prednji panel: PC ABS UL94V0
 • Težina: približno 165 g
 • Spreda IP54 (IP65 sa zaptivačem) , Kutija IP30, Priključne kleme IP20
 • Brzo podešavanje: Memory Card sa ili bez baterije, software LABSOFTVIEW, EASY-UP codes
 • Dimenzije: 48×48 (prednji panel) x 107 mm
 • Napajanje: 24…230V AC/DC ±15% 50/60 Hz, (galvanska izolacija 2500V)
 • Potrošnja: 5,5 VA

Analogni ulaz:

 • Rezolucija 16 bit, Termoparovi tipa K, S, R, J, (automatska kompenzacija hladnog kraja 0..50 °C, ± 0,2% F.S. ± 1 Digit F.S.),
 • termootporne sonde PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K. NTC10K, (ß 3435K)
 • Vreme uzorkovanja 4,1 ms (Frequency from 4,12 Hz to 242 Hz)

Izlazi:

 • 1 Relejni izlaz 1 relej 5A – 250 VAC otporni teret
 • 1 digitalni izlaz 12 VDC – 30 mA komanda za SSR

Karakteristike softvera:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Manualni ili automatski Tuning, konfigurabilni alarm,
 • Zaštita podataka, pristup pomoću password-a
 • Različiti alarmni modovi
 • Rastući gradijent Stepeni / Sat
 • 2 setpoint vrednosti

Detaljnije… |Svi katalozi…

Pixsys ATR243

 • Displej: 4 cifre 0,4″ zelene + 4 cifre 0,3″ crvene
 • Temperatura 0-45 °C, vlaga 35..95 RH% (bez kondenza)
 • Materijal: kućište: Noryl UL94V1 ; prednji panel: PC ABS UL94V0
 • Težina: približno 165 g
 • Spreda IP54 (IP65 sa zaptivačem), Priključne kleme IP20
 • Brzo podešavanje: Memory Card sa ili bez baterije, software LABSOFTVIEW, EASY-UP codes
 • Dimenzije: 48×48 (prednji panel) x 125 mm
 • Napajanje: 24…230V AC/DC ±15% 50/60 Hz, (galvanska izolacija 2500V)
 • Potrošnja: 5,5 VA

Analogni ulaz:

 • Rezolucija 16 bit,
 • Termoparovi tipa K, S, R, J, (automatska kompenzacija hladnog kraja 0..50 °C, ± 0,2% F.S. ± 1 Digit F.S.),
 • Termootporne sonde PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K. NTC10K, (ß 3435K)
 • Vreme uzorkovanja 4,1 ms (Frequency from 4,12 Hz to 242 Hz),
 • Procesni signali 0..10V(54000 points), 0/4..20mA (40000points), 0..40mV (16000 points),
 • potentiometer 6KΩ, 150 KΩ (50000 points) T.A. (1024 points)

Izlazi:

 • 2 Relejna izlaza: relej 5A – 250 VAC otporni teret
 • Izbor 1 digitalni izlaz/ analogni izlaz: 12 VDC – 30 mA/ 4…20mA / 0…10VDC komanda ili retransmisija Procesne veličine ili Set pointa.
 • 1 pomoćni izlaz: 12 VDC – 30 mA napajanje senzora
 • Opciono Serijska komunikacija Modbus RTU-Slave

Karakteristike softvera:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD, do 4 setpoint vrednosti
 • Manualni ili automatski Tuning, konfigurabilni alarm, PID funkcija hlađenje/grejanje.
 • Zaštita podataka, pristup pomoću password-a
 • Različiti alarmni modovi,rastući gradijent Stepeni / Sat
 • Grejanje / Hlađenje P.I.D.
 • Programerske funkcije
 • Start / Stop, Preprogramirani ciklus u 2/3 koraka

Detaljnije… |Svi katalozi…