Automatizacija mašina

Termoregulatori, brojači, tajmeri i panelmetri imaju široku primenu u industrijskim kontrolnim sistemima kako bi se prilagodili ili održali željeni izlazi specifičnih procesa unutar željenog opsega. Autonics pruža raznovrstan asortiman visoko preciznih i pouzdanih kontrolera za idealnu kontrolu sistema. U ponudi imamo i komunikacionu opremu za potrebe posebnih aplikacija...


Autonics

KN-1000B Serija

 • Digitalni indikator sa grafičkom skalom
 • Displej: 7 segmenata LED (crveni), grafička skala (zeleni) LED indikator
 • Napajanje: 100-240VAC~50/60Hz (6VA) ili 24Vdc (4W)

Tip ulaza:

 • RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu50Ω, Cu100Ω (5-tipa)
 • Termopar: K,J,E,T,R,B,S,N,C (W5),L, U, PLII (12-tipova)
 • Analogni: Naponski: ±1000V, ±50.00mV,-199.9-200.0mV,-1.00-10.00V (4-tipa); Strujni: 4.00-20.00mA, 0.00-20.00mA (2-tipa)
 • Digitalni ulazi

Pomoćni izlazi:

 • Alarmni-relejni: 2-tačke, 250VAC~3A, 1.c. (Mehanički Min. 10,000,000 operacija, Električni Min. 100,000 operacija)
 • 4-tačke, 250VAC~1A, 1.a. (Mehanički Min.10,000,000 operacija, Električni Min. 100,000 operacija)
 • Tranzistorski: Izolovani DC 4-20mA
 • Komunikacioni: RS485 (Modbus RTU)
 • Podešavanje preko tastera na uredjaju ili preko RS485 komunikacije
 • Ambijentalna temperatura: -10 – 50℃, skladište -20 – 60℃
 • Ambijentalna vlažnost: 35-85%RH

Detaljnije… |Svi katalozi…