Ventilaciona tehnika

Kompletan proizvodni program iz oblasti ventilacione tehnike za industrijsku primenu, proizvodnih i sportskih hala, građevinskih objekata, stambenih i poslovnih zgrada, farmi, staklenika…, kao i za primenu u domaćinstvu.


Dynair

QCS aksijalni ventilator

Ugradivi u zid – panel, ventilatori QSC serije su pogodni za ventilaciju manjih prostorija – objekata kao što su: kancelarije, laboratorije, trgovine… Dostupna su 4 modela. Glavna karakteristika QCS serije ventilatora je konkurentna cena. Pogodan za transport čistog vazduha u opsegu temperature
-10°C +40°C.

 • Ram je izgrađen od čeličnog lima, sa širokim snopom aspiracije, zaštićen od spoljašnje sredine epoxy bojom.
 • Lopatice od vučenog aluminijuma, propisno oblikovane radi veće efikasnosti.
 • Izvedba 5 (Radno kolo direktno spojeno sa osovinom motora). Protok vazduha od motora prema radnom kolu.
 • Zaštitne rešetke sa strane motora izrađene su od čelične šipke, zaštićene od spoljašnjih uticaja u skladu sa propisima UNI 12499 i vremenski otpornim.
 • Jednofazni motori sa zaštićenim polovima, IP 20, klasa B, sa naponskim kablovima i termo zaštitom.
 • Pogodni su za S1 režim (neprekidan rad pri stalnom opterećenju).

Detaljnije… |Svi katalozi…

QCM aksijalni ventilator

Ventilatori QCM serije su ugradivi u zid – panel i pogodni su za ventilaciju stambenih, komercijalnih, industrijskih objekata, stočnih farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta… Serija se sastoji u 10 modela sa prečnikom radnog kola od 200 do 700 mm. QCM serija je predviđena za transport čistog vazduha temperature u opsegu temperature od -15°C +50°C. Optimizovani ulazni konus smanjuje nivo buke i povećava efikasnost.

 • Ram je izgrađen od čeličnog lima, sa širokim snopom aspiracije, zaštićen od spoljašnje sredine epoxy bojom.
 • Lopatice od vučenog aluminijuma, propisno oblikovane radi veće efikasnosti. Promenljiv ugao nagiba u mirnom položaju sa sredstvima za podešavanje. Uravnoteženo prema ISO 1940.
 • Izvedba 5 (Radno kolo direktno spojeno sa osovinom motora). Protok vazduha od motora prema radnom kolu.
 • Zaštitne rešetke sa strane motora izrađene su od čelične šipke, zaštićene od spoljašnjih uticaja u skladu sa propisima UNI 12499.

Motori:

 • QCM 200 – 254: motori IP 44, klasa B.
 • QCM 252, 310/710: asinhroni trofazni ili jednofazni motori prema standardima IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE i LVD 2014/35/UE, CE oznaka, IP 55, klasa F.
 • Pogodni su za S1 režim (neprekidan rad pri stalnom opterećenju).

Detaljnije… |Svi katalozi…

DIC centrifugalni ventilator

Centrifugalni ventilatori DIC serije su dizajnirani za transport čistog vazduha ili dima bez sadržaja prašine do maksimalne temperature od 80°C. Idealni su za industrijske pogone gde je potrebna manja količina transporta vazduha sa ograničenim pritiskom. Motor je direktno spojen sa radnim kolom. Kućište je lako podesivo pod uglom od 45°, 180°, 225°.

 • Kućište je izrađeno od čeličnog lima, zaštićeno od spoljnih uticaja epoxy bojom.
 • Radno kolo sa unapred zakrivljenom lopaticom je izrađeno od galvanizovanog čeličnog lima.
 • Izvedba 5 (Radno kolo direktno spojeno sa osovinom motora), rotacija LG 270°
 • Trofazni ili jednofazni asinhroni motor u skladu sa IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE i LVD 2014/35/UE, CE oznaka, IP 55, klasa F, tip motora B3/5 . Jedino za modele DIC 100 T i M tip motora B14 , IP 44 klase B.
 • Pogodan za S1 režim (neprekidan rad pri stalnom opterećenju).

Detaljnije… |Svi katalozi…

FC / FCV centrifugalni krovni ventilatori

FC i FCV ventilatori su namenjeni za ventilaciju stambenih i industrijskih objekata sa direktnim izduvavanjem ili preko cevnih kanala. Jednostavno se ugrađuju i veoma su tihog pogona pri neprekidnom radu. Pogodni su za transportovanje čistog ili blago prašnjavog vazduha temperature do 80°C (FC) ili 60°C (FCV). Motor je izvan protoka vazduha. Strujanje vazduha je horizontalno (FC) ili vertikalno (FCV). Proizvode se u monofaznoj i trofaznoj varijanti sa standardnim ili specijalnim motorom.

 • Osnovni okvir je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima.
 • Zaštitne rešetke su od čelika.
 • Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, velikog dejstva i niskog nivoa buke, izrađeno od galvanizovanog čeličnog lima.
 • U interesu uspešnog hlađenja motora poklopac je izrađen od tehnopolimera sa odgovarajućim otvorima.
 • Spoljašnji deflektor izrađen od tehnopolimera.
 • CE kvalifikovan, IP55, motor klase F

Dodatni delovi:

 • Lepirasti gravitacioni ventil (TS)
 • Prigušivač zvuka (GR)
 • Postolje ventilatora (CB)
 • Montažno postolje (BA)
 • Unutrašnja zaštita (RA)
 • Spoljašnja priključna kutija
 • Servisni prekidač

Detaljnije… |Svi katalozi…

CC-HT aksijalni cevni ventilatori

Serija CC-HT je rešenje za odvođenje dima velike temperature. Izvanredan je za izvlačenje u slučaju požara. U nekim evropskim zemljama je već uključen u propise o sistemima sigurnosti u slučaju požara, a u bliskoj budućnosti biće zakonom propisan unutar Evropske unije. Razni testovi i svedočenja vatrogasaca su dokazali da je u slučaju požara iz prostorija korisno izvlačiti dim.
U slučaju zatvorenih prostorija, moguće je lako dostići temperaturu od 1000°C, prouzrokovavši sagorevanje bilo kog materijala samo radi zračenja vreline, stanje koje će učiniti beskorisnim bilo koju eksternu uništavajuću operaciju; održavati temperaturu relativno niskom (300°C-400°C), izbacivanjem vrelog vazduha radi izbegavanja lomljenja – urušavanja nosećih konstrukcija objekata u datoj okolini; povećanjem vrednosti kiseonika dolazi do boljeg sagorevanja, prema tome kod većine materijala i do smanjenja stvaranja toksičnog dima.
Nasilno izvlačenje stvara vakuum, tako sprečavajući širenje dima u druge prostorije.
Pogodne vrednosti snage ventilatora, omogućavaju izvlačenje na više mesta preko kanalnog ventilacionog sistema (serija CC-HT se lako ugrađuje u sistem)
Intenzivno izvlačenje omogućava povlačenje hladnog dimnog gasa koji je izuzetno opasan za čoveka.

Kućište od čelične ploče, sa fiksiranim obručem u skladu sa propisima.

 • Epoksi premaz je zaštita od atmosferskih agenasa.
 • Aerofoličan profil radnog kola sa glavčinom od aluminijuma, sa podesivim uglom nagiba u stanju mirovanja.
 • IIzvedba 4 (radno kolo direktno spojeno na osovinu motora) i transport vazduha od radnog kola prema motoru.
 • Specijalna konstrukcija motora sa ovlašćenjem za različite vrednosti temperature požara (400 stepeni na 2 sata, 200 stepeni na 2 sata, 300 stepeni na 1sat).
 • Motor ispunjava internacionalne propise, IP55 zaštita, klasa H.

Detaljnije… |Svi katalozi…

AxB kanalski ventilatori

AxB serija predstavlja najpovoljnije i najmodernije rešenje transporta vazduha kroz četvorougle kanale – oluke. Dizajniran je za praktično i lako priključivanje na četvorougaone kanalne sisteme. Serija je predviđena 2, 4, 6-o polnim trofaznim ili monofaznim motorima. Koristi direktan prenos unapred zakrivljenih lopatica centrifugalnog ventilatora smeštenim u obodnom delu kanalnog sistema. Električni konektor je smešten u eksterno kućište, na samom kućištu ventilatora radi lakše konekcije – priključenja. Pogodan je za transport čistog vazduha maksimalne temperature do +50°C.
Kućište je izrađeno od čelika sa fiksiranim obodima standardnih dimenzija.
Monofazni i trofazni električni motor, IP44 klase F sa termalnom zaštitom, pogodan za regulaciju (koristeći regulatore iz datog kataloga).
Radno kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama (izuzev modela 4×2 M2, sa unazad zakrivljenim lopaticama).
Sa prilično visokom efikasnošću i niskim nivoom buke
Eksterni el. konektor smešten u nepromočivu tehnopolymernu kutiju, otpornu na atmosferske uticaje sa stepenom zaštite IP54.

Detaljnije… |Svi katalozi…