Automatizacija mašina

Termoregulatori, brojači, tajmeri i panelmetri imaju široku primenu u industrijskim kontrolnim sistemima kako bi se prilagodili ili održali željeni izlazi specifičnih procesa unutar željenog opsega. Autonics pruža raznovrstan asortiman visoko preciznih i pouzdanih kontrolera za idealnu kontrolu sistema. U ponudi imamo i komunikacionu opremu za potrebe posebnih aplikacija...


Autonics

TX Serija

 • Displej LCD: 2 reda, 4 cifre (11 segmenata, PV: bela, 6,9×15,3mm, SV: zelena, 4,1×9,2mm) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP50
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz,8VA max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, T, L, R, S (6 tipova)
 • Otporne sonde: DPt 100Ω, Cu 50Ω (2 tipa)

Izlazi:

 • Kontrolni: Relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR, max. 12Vdc, 20mA
 • Strujni, DC 4-20mA ili DC 0-20mA

Opcioni izlazi:

 • Alarmni: AL1 ili AL2 relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • Komunikacioni izlaz
 • RS485 komunikacioni izlaz (Modbus RTU)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s
 • Kontrolni period 0,5…120,0s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TK Serija

 • Displej: 2 reda, 4 cifre (7 segmenata, PV: crvena, 7x14mm, SV: zelena, 5x10mm) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35.85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz 8VA max , 24Vac 50/60Hz 5VA max, 12-24Vdc 3W max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, Platinel II (13 tipova)
 • Otporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω, Nikel 120Ω (6 tipova)
 • Analogni:
 • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V
 • Strujni: 0-20mA, 4-20mA

Opcioni ulazi:

 • Digitalni ulaz , ON max. 2kΩ, OFF min. 90kΩ

Izlazi:

 • Kontrolni: Relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR (11Vdc±2V 20mA max)
 • Strujni (4-20mA ili 0-20mA)
 • TK4S-14CN: nema relejne, ima strujni (4-20mA ili 0-20mA) ili SSR (11Vdc±2V 20mA max)

Opcioni izlazi:

 • Alarmni: AL1 ili AL2 relejni, 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Komunikacioni izlaz:

 • RS485 komunikacioni izlaz (Modbus RTU)

Algoritmi regulacije:

 • Funkcija grejanja, hladjenja, simultantnog grejanja i hlađenja
 • TK4S-14CN: Funkcija grejanja ili hlađenja
 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s
 • Kontrolni period 0,1…120,0s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TCN Serija

 • Displej LED: 2 reda, 4 cifre (7 segmenata, PV: crvena, 9,5x20mm, SV: zelena, 7,5x15mm) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 5VA max , 24Vac 50/60Hz 5VA max, 24-48Vdc 3W max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, T, R, S, L (6 tipova)
 • Otporne sonde: DPt 100Ω, Cu 50Ω (2 tipa)

Izlazi:

 • Kontrolni: Relejni 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR (11Vdc±2V 20mA max)
 • Alarmni: AL1 ili AL2 Relejni 250Vac 1A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PD, PID
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s
 • Kontrolni period: 0,5…120,0s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TC Serija

 • Displej LED: 1 red, 4 cifre (7 segmenata, prebacivanje između PV i SV) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 5VA max , 24Vac 50/60Hz 5VA max, 24-48Vdc 3W max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, L (3 tipa)
 • Otporne sonde: DPt 100Ω, Cu 50Ω (2 tipa)

Izlazi:

 • Kontrolni: Relejni 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR (12Vdc±2V 20mA max)
 • Alarmni: AL1 ili AL2 Relejni 250Vac 1A (* Modeli TC4SP, TC4Y imaju samo AL1)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PD, PID
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s
 • Kontrolni period: 0,5..120,0s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TA Serija

 • Analogno zadavanje temperature (indikator odstupanja: green LED, red LED , kontola izlaza: red LED)
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 4VA max
 • Podnožje 8-pinova

Ulaz:

 • Termopar tip: J(IC), K(CA) (2 tipa)
 • Otporna sonda: DPt100Ω

Izlaz:

 • Relejni: 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 10.000.000 meh. operacija)
 • SSR: 12Vdc 20mA max.

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom ili PID kontrola (izbor preko spoljašnjeg prekidača)

Detaljnije… |Svi katalozi…

TC3YF Serija

 • Upravljanje kompresorom, odmrzavanjem i ventilatorom
 • Displej LED: 1 red, 3 cifre (7 segmenata, crvena)
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz 4VA max , 12-24Vdc 8W max.

Ulaz:

 • NTC (-40 do 99,9ºC) ili RTD, DPt100 (opcionalno pri naručivanju)

Izlazi relejni:

 • Kompresor: 250Vac 5A (životni vek min 50.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • Odmrzavanje: 250Vac 10A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • Ventilator: 250Vac 5A (životni vek min 50.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom
 • Automatska/ručna funkcija izbora odmrzavanja
 • Kašnjenje startovanja kompresora, kašnjenje ponovnog rada, minimalno ON vreme, kašnjenje kraja odmrzavanja, kašnjenje rada ventilatora

Detaljnije… |Svi katalozi…

TF3 Serija

 • Displej LED: 1 red, 3 cifre (7 segmenata, crvena) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Veličina 35x77x80mm
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz 8VA max , 24Vac 50/60Hz 5VA max, 12-24Vdc 3W max
 • Broj kanala: 1 CH (TF31 Serija), 3CH (TF33 Serija)

Ulaz:

 • Termopar: NTC (5kΩ/10kΩ)
 • Otporna sonda: RTD (DPt100Ω)
 • Digitalni ulaz: ON max. 1kΩ, OFF min. 100kΩ

Izlaz:

 • Relejni:
 • Compressor: 250Vac 5A 1a. (životni vek min 50.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • 250Vac 16A 1c. (životni vek min 30.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • 250Vac 20A 1a. (životni vek min 100.000 el. 10.000.000 meh. operacija)
 • Defrost: 250Vac 10A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • Axuiliary: 250 Vac 5A (životni vek min 50.000 el. 5.000.000 meh. operacija)

Komunikacioni izlazi:

 • RS485 komunikacioni izlaz (Modbus RTU), samo za TF33 Seriju

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom

Dodatak uz uređaje:

 • NTC senzor (5kΩ)

Detaljnije… |Svi katalozi…

TM Serija

 • Modularni višekanalni kontroleri temperature serija TM mogu istovremeno da kontrolišu do 4 kanala (TM4) ili 2 kanala (TM2).
 • Multi-channel (4-channel: TM4 / 2-channel: TM2) kontrola ulaza i izlaza
 • Ciklus uzorkovanja velikih brzina (4 kanala: 100 ms / 2 kanala: 50 ms)
 • Povezivanje i proširenje modula sa konektorima za proširenje
 • Komunikacija između modula
 • Nema dodatnih napajanja
 • Komunikacija između modula
 • Proširuje se do 31 jedinice (124 kanala / 62 kanala)
 • Izolovani ulazni kanali (dielektrična čvrstoća: 1000 VAC)
 • Prebacivanje između trenutnog izlaza i SSR izlaza (modeli TM2-◻ 2◻)
 • Konfiguracija parametara preko PC-a (USB i RS485 komunikacija)
 • DAQMaster softver uključen (sveobuhvatni softver za upravljanje uređajem)
 • Konvertor komunikacija se prodaje zasebno: SCM-US (USB na serijski pretvarač), SCM-38I (RS-232C do RS485 konvertor), SCM-US48I (USB do RS485 konverter)
 • Grejač isključuje alarmnu funkciju (CT ulaz)
 • Strujni transformator (CT) prodaje se zasebno: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN
 • Različiti tipovi ulaza i opseg temperature

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R,S, B, C, G, PLII (13 tipova)
 • Otporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω, Nikel 120Ω (6 tipova)
 • Analogni:
 • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V
 • Strujni: 0-20mA, 4-20mA

Izlazi:

 • Kontrolni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR (12Vdc±3V 30mA max)/(22Vdc±3V 30mA max)
 • Strujni (4-20mA ili 0-20mA)
 • Alarmni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • Istovremena kontrola grejanja i hlađenja
 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TMH Serija

 • Modularni dizajn omogućava fleksibilno proširenje u zavinosti od potreba korisnika, sa različitim dostupnim opcionim modulima
  uključujući analogno ulazne / izlazne module, digitalne ulazne / alarme izlazne module, CT ulazne module, PLC ledder – less komunikacija
  preko (RS485 ili RS422) i Ethernet komunikacioni modul.
 • Konfiguracija parametara preko PC-a (USB i RS485 komunikacija) ili Ethernet komunikacione konekcije
 • DAQMaster softver uključen (sveobuhvatni softver za upravljanje uređajem)

TMH2/4 Serija

 • Multi-channel (4-channel: TMH4 / 2-channel: TMH2) kontrola ulaza i izlaza
 • Ciklus uzorkovanja velikih brzina (4 kanala: 50 ms / 2 kanala: 50 ms)
 • Simultano funkcije grejanja / hladjenja, auto / manual kontrolni mod
 • Povezivanje i proširenje modula sa konektorima za proširenje
 • Komunikacija između modula
 • Nema dodatnih napajanja
 • Jednostavno održavanje sa odvojivim kućistem i baznim terminalom
 • Proširuje se do 32 jedinice (128 kanala / 64 kanala , 16 kontrolnih modula / 16 izlaznih modula)
 • Izolovani ulazni kanali (dielektrična čvrstoća: 1000 VAC)
 • Prebacivanje između strujnog i SSR izlaza
 • Merenje opterećenja struje sa CT ulaznim terminalom
 • Konvertor komunikacija se prodaje zasebno: SCM-US (USB na serijski pretvarač), SCM-38I (RS-232C do RS485 konvertor), SCM-US48I (USB do RS485 konverter), EXT-US (konvertorski kabal).
 • Strujni transformator (CT) prodaje se zasebno: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN
 • Različiti tipovi ulaza i opseg temperature
 • TMHA: Analogni Ulazi / Izlazi Opcioni Moduli

  • 4 kanala, različiti ulazni tipovi / temperaturni opsezi / prenosni izlazi (DC 0-20mA ili 4-20mA)
  • Izolovni ulazni kanali (dielektrična snaga: 1,000 VAC)
  • 50ms uzorkovanje signala tačnosti ±0.3%

  TMHE: Digitalni Ulazi / Alarmno izlazni Opcioni Moduli

  • 8 digitalnih ulaza / 8 alarmnih izlaza

  TMHCT: CT ulazno Opcioni Moduli

  • 8 CT ulaza
  • CT ulazni statusni indikatori

  TMHC: Komunikacioni Moduli

  • Omogućavaju konekciju modela (TMH2 / 4) i modela (TMHA / E / CT) sa master uredjajima (PC, PLC…) (Do 16 komunikacionih modela)
  • Konekcija do 32 kontrolna / opcionalna modula po komunikacionm modelu
  • PLC komunikacija bez ledder dijagrama (RS485 / RS422), Ethernet komunikacija
 • Napajanje: 24Vdc 5W max.
 • Ulazi:

  • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R,S, B, C, G, Platinel II (13 tipova)
  • Otporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω, Nikel 120Ω (6 tipova)
  • Analogni:
  • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V
  • Strujni: 0-20mA, 4-20mA

  Izlazi:

  • Kontrolni: Relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
  • SSR 12Vdc±3V 20mA max
  • Strujni DC 4-20mA ili DC 0-20mA
  • Alarmni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

  Komunikacioni izlaz:

  • RS485 komunikacioni izlaz (Modbus RTU)
  • TTL Modbus RTU

  Algoritmi regulacije:

  • Istovremena kontrola grejanja i hlađenja
  • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
  • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
  • Integralno vreme 0..9999s
  • Derivativno vreme 0..9999s
  • Kontrolni period: 0,1…120,0s

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  THD Serija

  • Kompaktan dizajn
  • Ugradjen senzor temperature i vlage
  • Dostupni modeli: za sobne uslove, montiranje na zid, duct mode tip
  • Sa displejom 7 segmenata LED Displej ili bez

  Izlaz:

  • Strujni DC 4-20 mA
  • Naponski 1-5Vdc
  • RS485 komunikacija (Modbus RTU)
  • Temperaturni opseg : od -19.9 do 60.0℃
  • Opseg vlažnosti: 0.0 do 99,9% RH
  • Komunikaciona brzina: 1200 do 115200bps
  • Dužina merne sonde: 100mm , 200mm , ugradjen tip

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  KPN Serija

  • Visoko efikasni digitalni procesni kontoleri sa bar grafom
  • Ciklus uzrokovanja velikih brzina 50 ms i visoka tačnost prikaza od ±0,3%
  • Led dvostruki displej visokog osvetljenja pruža jasna očitavanja merne vrednosti PV i zadate vrednosti SV, kao i kontrolne izlazne vrednosti (MV) na bar grafu
  • Kontrola visokih performansi sa nezavisnom kontrolom grejanja/hlađenja i automatskim/manuelnim upravljačkim funkcijama
  • Prebacivanje između trenutnog izlaza i SSR izlaza
  • Konfiguracija parametara preko PC-a (USB i RS485 komunikacija)
  • DAQMaster softver uključen (sveobuhvatni softver za upravljanje uređajem)
  • Konvertor komunikacija se prodaje zasebno: SCM-US (USB na serijski pretvarač), SCM-38I (RS-232C /RS485 konvertor), SCM-US48I (USB /RS485 konvertor)
  • Grejač isključuje alarmnu funkciju (CT ulaz)
  • Strujni transformator (CT) prodaje se zasebno: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN
  • Različiti tipovi ulaza i opseg temperature

  Ulazi:

  • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R,S, B, C, G, PLII (13 tipova)
  • Otporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω Nikel 120Ω (6 tipova)
  • Analogni:
  • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V
  • Strujni: 0-20mA, 4-20mA

  Izlazi:

  • Kontrolni: relejni (OUT1, OUT2) 250Vac 5A 1a
  • SSR (11Vdc±2V 20mA max)
  • Strujni (4-20mA ili 0-20mA)
  • Alarmni: relejni (AL1, AL2, AL3) 250Vac 3A 1a

  Algoritmi regulacije:

  • Istovremena kontrola grejanja i hlađenja
  • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
  • Proporcionalni član 0,1..999,9°C (0,1..999,9%)
  • Integralno vreme 0..9999s
  • Derivativno vreme 0..9999s
  • Kontrolni period: 0,1..120,0s

  Detaljnije… |Svi katalozi…