Automatizacija mašina

Autonics

TX Serija

 • Displej LCD: 2 reda, 4 cifre (11 segmenata, PV: bela, 6,9×15,3mm, SV: zelena, 4,1×9,2mm) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP50
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz,8VA max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, T, L, R, S (6 tipova)
 • Otporne sonde: DPt 100Ω, Cu 50Ω (2 tipa)

Izlazi:

 • Kontrolni: Relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR, max. 12Vdc, 20mA
 • Strujni, DC 4-20mA ili DC 0-20mA

Opcioni izlazi:

 • Alarmni: AL1 ili AL2 relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • Komunikacioni izlaz
 • RS485 komunikacioni izlaz (Modbus RTU)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s
 • Kontrolni period 0,5…120,0s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TK Serija

 • Displej: 2 reda, 4 cifre (7 segmenata, PV: crvena, 7x14mm, SV: zelena, 5x10mm) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35.85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz 8VA max , 24Vac 50/60Hz 5VA max, 12-24Vdc 3W max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, Platinel II (13 tipova)
 • Otporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω, Nikel 120Ω (6 tipova)
 • Analogni:
 • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V
 • Strujni: 0-20mA, 4-20mA

Opcioni ulazi:

 • Digitalni ulaz , ON max. 2kΩ, OFF min. 90kΩ

Izlazi:

 • Kontrolni: Relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR (11Vdc±2V 20mA max)
 • Strujni (4-20mA ili 0-20mA)
 • TK4S-14CN: nema relejne, ima strujni (4-20mA ili 0-20mA) ili SSR (11Vdc±2V 20mA max)

Opcioni izlazi:

 • Alarmni: AL1 ili AL2 relejni, 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Komunikacioni izlaz:

 • RS485 komunikacioni izlaz (Modbus RTU)

Algoritmi regulacije:

 • Funkcija grejanja, hladjenja, simultantnog grejanja i hlađenja
 • TK4S-14CN: Funkcija grejanja ili hlađenja
 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s
 • Kontrolni period 0,1…120,0s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TCN Serija

 • Displej LED: 2 reda, 4 cifre (7 segmenata, PV: crvena, 9,5x20mm, SV: zelena, 7,5x15mm) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 5VA max , 24Vac 50/60Hz 5VA max, 24-48Vdc 3W max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, T, R, S, L (6 tipova)
 • Otporne sonde: DPt 100Ω, Cu 50Ω (2 tipa)

Izlazi:

 • Kontrolni: Relejni 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR (11Vdc±2V 20mA max)
 • Alarmni: AL1 ili AL2 Relejni 250Vac 1A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PD, PID
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s
 • Kontrolni period: 0,5…120,0s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TC Serija

 • Displej LED: 1 red, 4 cifre (7 segmenata, prebacivanje između PV i SV) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 5VA max , 24Vac 50/60Hz 5VA max, 24-48Vdc 3W max

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, L (3 tipa)
 • Otporne sonde: DPt 100Ω, Cu 50Ω (2 tipa)

Izlazi:

 • Kontrolni: Relejni 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR (12Vdc±2V 20mA max)
 • Alarmni: AL1 ili AL2 Relejni 250Vac 1A (* Modeli TC4SP, TC4Y imaju samo AL1)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PD, PID
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s
 • Kontrolni period: 0,5..120,0s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TA Serija

 • Analogno zadavanje temperature (indikator odstupanja: green LED, red LED , kontola izlaza: red LED)
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 4VA max
 • Podnožje 8-pinova

Ulaz:

 • Termopar tip: J(IC), K(CA) (2 tipa)
 • Otporna sonda: DPt100Ω

Izlaz:

 • Relejni: 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 10.000.000 meh. operacija)
 • SSR: 12Vdc 20mA max.

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom ili PID kontrola (izbor preko spoljašnjeg prekidača)

Detaljnije… |Svi katalozi…

TC3YF Serija

 • Upravljanje kompresorom, odmrzavanjem i ventilatorom
 • Displej LED: 1 red, 3 cifre (7 segmenata, crvena)
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz 4VA max , 12-24Vdc 8W max.

Ulaz:

 • NTC (-40 do 99,9ºC) ili RTD, DPt100 (opcionalno pri naručivanju)

Izlazi relejni:

 • Kompresor: 250Vac 5A (životni vek min 50.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • Odmrzavanje: 250Vac 10A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • Ventilator: 250Vac 5A (životni vek min 50.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom
 • Automatska/ručna funkcija izbora odmrzavanja
 • Kašnjenje startovanja kompresora, kašnjenje ponovnog rada, minimalno ON vreme, kašnjenje kraja odmrzavanja, kašnjenje rada ventilatora

Detaljnije… |Svi katalozi…

TF3 Serija

 • Displej LED: 1 red, 3 cifre (7 segmenata, crvena) + led indikatori
 • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C, vlaga: 35..85%RH
 • Zaštita: spreda IP65
 • Veličina 35x77x80mm
 • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz 8VA max , 24Vac 50/60Hz 5VA max, 12-24Vdc 3W max
 • Broj kanala: 1 CH (TF31 Serija), 3CH (TF33 Serija)

Ulaz:

 • Termopar: NTC (5kΩ/10kΩ)
 • Otporna sonda: RTD (DPt100Ω)
 • Digitalni ulaz: ON max. 1kΩ, OFF min. 100kΩ

Izlaz:

 • Relejni:
 • Compressor: 250Vac 5A 1a. (životni vek min 50.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • 250Vac 16A 1c. (životni vek min 30.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • 250Vac 20A 1a. (životni vek min 100.000 el. 10.000.000 meh. operacija)
 • Defrost: 250Vac 10A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)
 • Axuiliary: 250 Vac 5A (životni vek min 50.000 el. 5.000.000 meh. operacija)

Komunikacioni izlazi:

 • RS485 komunikacioni izlaz (Modbus RTU), samo za TF33 Seriju

Algoritmi regulacije:

 • ON-OFF sa histerizisom

Dodatak uz uređaje:

 • NTC senzor (5kΩ)

Detaljnije… |Svi katalozi…

TM Serija

 • Modularni višekanalni kontroleri temperature serija TM mogu istovremeno da kontrolišu do 4 kanala (TM4) ili 2 kanala (TM2).
 • Multi-channel (4-channel: TM4 / 2-channel: TM2) kontrola ulaza i izlaza
 • Ciklus uzorkovanja velikih brzina (4 kanala: 100 ms / 2 kanala: 50 ms)
 • Povezivanje i proširenje modula sa konektorima za proširenje
 • Komunikacija između modula
 • Nema dodatnih napajanja
 • Komunikacija između modula
 • Proširuje se do 31 jedinice (124 kanala / 62 kanala)
 • Izolovani ulazni kanali (dielektrična čvrstoća: 1000 VAC)
 • Prebacivanje između trenutnog izlaza i SSR izlaza (modeli TM2-◻ 2◻)
 • Konfiguracija parametara preko PC-a (USB i RS485 komunikacija)
 • DAQMaster softver uključen (sveobuhvatni softver za upravljanje uređajem)
 • Konvertor komunikacija se prodaje zasebno: SCM-US (USB na serijski pretvarač), SCM-38I (RS-232C do RS485 konvertor), SCM-US48I (USB do RS485 konverter)
 • Grejač isključuje alarmnu funkciju (CT ulaz)
 • Strujni transformator (CT) prodaje se zasebno: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN
 • Različiti tipovi ulaza i opseg temperature

Ulazi:

 • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R,S, B, C, G, PLII (13 tipova)
 • Otporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω, Nikel 120Ω (6 tipova)
 • Analogni:
 • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V
 • Strujni: 0-20mA, 4-20mA

Izlazi:

 • Kontrolni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
 • SSR (12Vdc±3V 30mA max)/(22Vdc±3V 30mA max)
 • Strujni (4-20mA ili 0-20mA)
 • Alarmni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

Algoritmi regulacije:

 • Istovremena kontrola grejanja i hlađenja
 • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
 • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
 • Integralno vreme 0..9999s
 • Derivativno vreme 0..9999s

Detaljnije… |Svi katalozi…

TMH Serija

 • Modularni dizajn omogućava fleksibilno proširenje u zavinosti od potreba korisnika, sa različitim dostupnim opcionim modulima
  uključujući analogno ulazne / izlazne module, digitalne ulazne / alarme izlazne module, CT ulazne module, PLC ledder – less komunikacija
  preko (RS485 ili RS422) i Ethernet komunikacioni modul.
 • Konfiguracija parametara preko PC-a (USB i RS485 komunikacija) ili Ethernet komunikacione konekcije
 • DAQMaster softver uključen (sveobuhvatni softver za upravljanje uređajem)

TMH2/4 Serija

 • Multi-channel (4-channel: TMH4 / 2-channel: TMH2) kontrola ulaza i izlaza
 • Ciklus uzorkovanja velikih brzina (4 kanala: 50 ms / 2 kanala: 50 ms)
 • Simultano funkcije grejanja / hladjenja, auto / manual kontrolni mod
 • Povezivanje i proširenje modula sa konektorima za proširenje
 • Komunikacija između modula
 • Nema dodatnih napajanja
 • Jednostavno održavanje sa odvojivim kućistem i baznim terminalom
 • Proširuje se do 32 jedinice (128 kanala / 64 kanala , 16 kontrolnih modula / 16 izlaznih modula)
 • Izolovani ulazni kanali (dielektrična čvrstoća: 1000 VAC)
 • Prebacivanje između strujnog i SSR izlaza
 • Merenje opterećenja struje sa CT ulaznim terminalom
 • Konvertor komunikacija se prodaje zasebno: SCM-US (USB na serijski pretvarač), SCM-38I (RS-232C do RS485 konvertor), SCM-US48I (USB do RS485 konverter), EXT-US (konvertorski kabal).
 • Strujni transformator (CT) prodaje se zasebno: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN
 • Različiti tipovi ulaza i opseg temperature
 • TMHA: Analogni Ulazi / Izlazi Opcioni Moduli

  • 4 kanala, različiti ulazni tipovi / temperaturni opsezi / prenosni izlazi (DC 0-20mA ili 4-20mA)
  • Izolovni ulazni kanali (dielektrična snaga: 1,000 VAC)
  • 50ms uzorkovanje signala tačnosti ±0.3%

  TMHE: Digitalni Ulazi / Alarmno izlazni Opcioni Moduli

  • 8 digitalnih ulaza / 8 alarmnih izlaza

  TMHCT: CT ulazno Opcioni Moduli

  • 8 CT ulaza
  • CT ulazni statusni indikatori

  TMHC: Komunikacioni Moduli

  • Omogućavaju konekciju modela (TMH2 / 4) i modela (TMHA / E / CT) sa master uredjajima (PC, PLC…) (Do 16 komunikacionih modela)
  • Konekcija do 32 kontrolna / opcionalna modula po komunikacionm modelu
  • PLC komunikacija bez ledder dijagrama (RS485 / RS422), Ethernet komunikacija
 • Napajanje: 24Vdc 5W max.
 • Ulazi:

  • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R,S, B, C, G, Platinel II (13 tipova)
  • Otporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω, Nikel 120Ω (6 tipova)
  • Analogni:
  • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V
  • Strujni: 0-20mA, 4-20mA

  Izlazi:

  • Kontrolni: Relejni, 250Vac 3A (životni vek min 200.000 el. 5.000.000 meh. operacija)
  • SSR 12Vdc±3V 20mA max
  • Strujni DC 4-20mA ili DC 0-20mA
  • Alarmni: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 20.000.000 meh. operacija)

  Komunikacioni izlaz:

  • RS485 komunikacioni izlaz (Modbus RTU)
  • TTL Modbus RTU

  Algoritmi regulacije:

  • Istovremena kontrola grejanja i hlađenja
  • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
  • Proporcionalni član 0,1..999,9°C ili °F
  • Integralno vreme 0..9999s
  • Derivativno vreme 0..9999s
  • Kontrolni period: 0,1…120,0s

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  THD Serija

  • Kompaktan dizajn
  • Ugradjen senzor temperature i vlage
  • Dostupni modeli: za sobne uslove, montiranje na zid, duct mode tip
  • Sa displejom 7 segmenata LED Displej ili bez

  Izlaz:

  • Strujni DC 4-20 mA
  • Naponski 1-5Vdc
  • RS485 komunikacija (Modbus RTU)
  • Temperaturni opseg : od -19.9 do 60.0℃
  • Opseg vlažnosti: 0.0 do 99,9% RH
  • Komunikaciona brzina: 1200 do 115200bps
  • Dužina merne sonde: 100mm , 200mm , ugradjen tip

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  KPN Serija

  • Visoko efikasni digitalni procesni kontoleri sa bar grafom
  • Ciklus uzrokovanja velikih brzina 50 ms i visoka tačnost prikaza od ±0,3%
  • Led dvostruki displej visokog osvetljenja pruža jasna očitavanja merne vrednosti PV i zadate vrednosti SV, kao i kontrolne izlazne vrednosti (MV) na bar grafu
  • Kontrola visokih performansi sa nezavisnom kontrolom grejanja/hlađenja i automatskim/manuelnim upravljačkim funkcijama
  • Prebacivanje između trenutnog izlaza i SSR izlaza
  • Konfiguracija parametara preko PC-a (USB i RS485 komunikacija)
  • DAQMaster softver uključen (sveobuhvatni softver za upravljanje uređajem)
  • Konvertor komunikacija se prodaje zasebno: SCM-US (USB na serijski pretvarač), SCM-38I (RS-232C /RS485 konvertor), SCM-US48I (USB /RS485 konvertor)
  • Grejač isključuje alarmnu funkciju (CT ulaz)
  • Strujni transformator (CT) prodaje se zasebno: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN
  • Različiti tipovi ulaza i opseg temperature

  Ulazi:

  • Termopar tip: K, J, E, T, L, N, U, R,S, B, C, G, PLII (13 tipova)
  • Otporne sonde: JPt100Ω, DPt 100Ω, DPt50Ω, Cu 100Ω, Cu 50Ω Nikel 120Ω (6 tipova)
  • Analogni:
  • Naponski: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V
  • Strujni: 0-20mA, 4-20mA

  Izlazi:

  • Kontrolni: relejni (OUT1, OUT2) 250Vac 5A 1a
  • SSR (11Vdc±2V 20mA max)
  • Strujni (4-20mA ili 0-20mA)
  • Alarmni: relejni (AL1, AL2, AL3) 250Vac 3A 1a

  Algoritmi regulacije:

  • Istovremena kontrola grejanja i hlađenja
  • ON-OFF sa histerizisom. P, PI, PID, PD
  • Proporcionalni član 0,1..999,9°C (0,1..999,9%)
  • Integralno vreme 0..9999s
  • Derivativno vreme 0..9999s
  • Kontrolni period: 0,1..120,0s

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Autonics

  FXS Serija

  • Brojač/tajmer
  • Mehaničko zadavanje preseta, digitalni displej 4 cifre
  • Podešavanje decimalne tačke
  • Brzina brojanja 1cps, 30cps, 2kcps, 5kcps i 10kpcs
  • Opseg brojanja: -999 do 9999
  • 2 brojačka ulaza (up/down), 8 modova
  • 4 različitih vremenskih opsega, od 0sec do 99min 59sec
  • 9 izlaznih modova rada
  • Ulazi: RESET, INHIBIT
  • Kontrolni izlaz: relejni, 250Vac 3A, solid-state NPN, 30Vdc 100mA max
  • Zaštita IP20
  • Veličina 48x48x100mm
  • Težina 153g
  • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 5,7VA
  • Temperatura ambijenta: -10 do 55°C, vlaga: 35..85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  CT Serija

  • Brojač/tajmer
  • Digitalni displej, 2 reda, 4 cifre (7 segmenata, LED metod)
  • Podešavanje digitalne tačke
  • Prebacivanje između brojača i tajmera preko DIP prekidača
  • Brzina brojanja 1cps, 30cps, 2kcps i 5kcps
  • 2 brojačka ulaza (up/down), 9 modova
  • Različiti vremenski opseg, od 0,001 sec do 999,9h, 5 modova
  • Ulazi: RESET, INHIBIT
  • Kontrolni izlaz: relejni, 250Vac 3A, solid-state NPN, 30Vdc 100mA max
  • Zaštita, spreda IP65
  • Veličina 48x48x103mm
  • Težina 159g
  • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 11VA
  • Temperatura ambijenta: -10 do 55°C, vlaga: 35..85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Autonics

  LE4S Serija

  • Multifunkcionalni digitalni tajmer
  • LCD displej, 2 reda, 4 cifre, 7 segmenata
  • Jednostavno podešavanje vremena
  • 11 različitih vremenskih opsega
  • Vremenski opseg: 0.01s to 9999h
  • 13 različitih modova rada
  • Konfiguracija vrednosti i vremenskih raspona nezavisno za funkcije (Flicker,flicker I, ON-OFF Delay, ON-OFF Delay I)
  • Funkcija zaključavanja
  • Podnožje 8 pin
  • Ulazi: START, RESET, INHIBIT
  • Kontrolni izlaz: relejni, 250Vac 5A (životni vek min 100.000 el. 10.000.000 meh. operacija)
  • Vreme resetovanja: 100ms
  • Veličina 48x48x70mm
  • Težina: 98g
  • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 24-240Vdc (Ac/Dc univerzalan tip)
  • Temperatura ambijenta: -10 do 55°C, vlaga: 35..85%R

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  ATN Serija

  • Multifunkcionalni analogni tajmer
  • Jednostavno podešavanje vremena
  • 16 različitih vremenskih opsega, od 0,05sec do 100h
  • 6 različitih modova rada
  • Podnožje 11 pin
  • Ulazi: START, RESET, INHIBIT
  • Kontrolni zlaz: relejni, 250Vac 5A (životni vek min 100.000 el. 10.000.000 meh. operacija)
  • LED indikacija POWER i OUT
  • Veličina 48x48x79,5mm
  • Težina 132,2g
  • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 24-240Vdc
  • Temperatura ambijenta: -10 do 55°C, vlaga: 35..85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  ATS Serija

  • Analogni tajmer
  • Jednostavno podešavanje, 2 vremena podešavanja, ON, OFF
  • 6 različitih vremenskih opsega, od 0,1sec do 10h
  • 6 različitih modova rada
  • Podnožje 11 pin
  • Kontrolni izlaz: relejni, 250Vac 3A (životni vek min 100.000 el. 10.000.000 meh. operacija)
  • LED indikacija ON i OFF
  • Veličina 48x48x68mm
  • Težina 72g
  • Napajanje: 100-240Vac 50/60Hz, 24-240Vdc
  • Temperatura ambijenta: -10 do 55°C, vlaga: 35..85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Entes

  Multifunkcionalni tajmer MCB-7

  • Podešavanje vremena 0,1s-30h
  • Dva režima rada
  • Montaža na DIN šinu
  • Napajanje:12-240 Vac/Vdc,
  • 1 relejni izlaz NO/NC, 8A/2000VA (NO: 8A, NC: 6A) cosɸ=1,
  • Vreme reagovanja ≤150ms
  • LED indikacija rada i statusa izlaza
  • Zaštita IP20,
  • Tempeatura ambijenta od -5°C do +50°C

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Autonics

  MX4W Serija

  • Multi-panel metar sa LCD dispejom
  • Dimenzije: W 96 x H 48 mm
  • Displej: 12-segmenata LCD; Opseg displeja: -9999 – 9999
  • Izolovani ulazni i napojni moduli omogućavaju napajanje više jedinica korišćenjem jednog zajedničkog napajanja
  • Izbor ulaza po modelu: DC /AC napon, DC /AC struja
  • Maksimalni dozvoljen ulaz: 500 VDC, 500 VAC, DC 5 A, AC 5A
  • Visok /Nizak – limit prikaza funkcionalne skale
  • AC frekvencio metar opsega : 0.100 do 1200Hz
  • Izbor izlaza: OUT1, OUT2 (NPN /PNP tranzistorski izlaz), indikator
  • Prikaz faktora snage / izlazna funkcija :Prikaz analognih izlaza (1-5V, 4-20mA) iz pretvarača faktora snage kao -0.50 ~1.00~0.50
  • Raznovrsne funkcije:Prikaz i monitoring maksimalnog signala, prikaz ciklusa kašnjenja, podešavanje nulte tačke, prikaz korekcije
   maksimuma
  • Napajanje: 24-240 VAC 50/60 Hz, 24-240 VDC univerzalno
  • Ambijentalna temperatura: -10 – 55℃, skladište -20 – 60℃
  • Ambijentalna vlažnost: 35-85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  M4NS/M4YS Serija

  • Digitalni merač M4NS/M4YS serije primenjuje tip napajanja petlje koji obezbeđuje napajanje iz mernog ulaza tako da može da pokreće unutrašnje struje bez dodatnog izvora napajanja. Različite funkcije uključuju opseg displeja od -1999 do 9999, frekvenciju slobodnog skaliranja i nadgledanje vrednosti prikaza i maksimalne vrednosti čine seriju korisnijom nego ikada.
  • Napajanje:napajanje izmerenog ulaza
  • Opseg ulaznog merenja: DC4-20mA
  • Maks. opseg displeja: -1999 do 9999
  • Funkcija skale ekrana visoke / niske granice
  • Decimalna funkcija promene tačke
  • Funkcija korekcije ulaza / niske granice
  • Prikaz max./min. funkcija nadgledanja vrednosti
  • Promenljivo vreme kašnjenja praćenja max./min. vrednost
  • Prikaz funkcije promene ciklusa (Izbor 0.5 sec / 1 sec / 2 sec / 3 sec / 4 sec / 5 sec)
  • Funkcija prikaza greške

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Autonics

  LR5N-B Serija

  • Kompaktni indikator LCD impulsa LR5N-B serija je nadograđena verzija serije LR7N. Serija doprinosi boljoj pogodnosti usvajanjem 1 impulsnog ulaza po metodi rotacije i širokim rasponom prikaza do 10.000 obrtaja. Štaviše, ugrađena baterija ne dozvoljava rad napajanja i ožičenja. Rotatorova RPM i RPS displej funkcija u još jednoj osobini serije LR5N-N za povećanje zadovoljstva korisnika.
  • LCD impulsni merač (RPM, RPS, Hz)
  • Nadograđena verzija LR7N serije
  • Jednostavan od 1 impulsnog načina unosa za 1 revoluciju
  • Prikazuje do 10000RPM
  • Nema potrebe za napajanjem preko unutrašnje baterije
  • Zaštitna struktura IP66 (samo na prednjem panelu)
  • Prikazuje RPM, RPS rotatora
  • Prikazuje frekvenciju AC linije

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Autonics

  KN-1000B Serija

  • Digitalni indikator sa grafičkom skalom
  • Displej: 7 segmenata LED (crveni), grafička skala (zeleni) LED indikator
  • Napajanje: 100-240VAC~50/60Hz (6VA) ili 24Vdc (4W)

  Tip ulaza:

  • RTD : JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu50Ω, Cu100Ω (5-tipa)
  • Termopar: K,J,E,T,R,B,S,N,C (W5),L, U, PLII (12-tipova)
  • Analogni: Naponski: ±1000V, ±50.00mV,-199.9-200.0mV,-1.00-10.00V (4-tipa); Strujni: 4.00-20.00mA, 0.00-20.00mA (2-tipa)
  • Digitalni ulazi

  Pomoćni izlazi:

  • Alarmni-relejni: 2-tačke, 250VAC~3A, 1.c. (Mehanički Min. 10,000,000 operacija, Električni Min. 100,000 operacija)
  • 4-tačke, 250VAC~1A, 1.a. (Mehanički Min.10,000,000 operacija, Električni Min. 100,000 operacija)
  • Tranzistorski: Izolovani DC 4-20mA
  • Komunikacioni: RS485 (Modbus RTU)
  • Podešavanje preko tastera na uredjaju ili preko RS485 komunikacije
  • Ambijentalna temperatura: -10 – 50℃, skladište -20 – 60℃
  • Ambijentalna vlažnost: 35-85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Autonics

  ARIO Serija

  • ARIO Slim I/O moduli pružaju Enthernet/Fieldbus komunikaciju i mogućnost proširivanja do 64 modula različitih I/O konfiguracija
  • Moduli bez šrafljenja omogućavaju veoma lak i jednostavan metod povezivanja
  • Moguće povezivanje do 63 modula kontrolisanih od strane jednog master modula
  • Statusna indikacija prisutnosti napajanja, komunikacije i konektovanih signala
  • Hot-swap funkcija omogućava da se terminalni deo modula i telo modula jednostavno po potrebi raskače od baznog dela modula bez prekidanja napajanje ili komunikacije za lako održavanje
  • Mogući izbor 8 različitih komunikacionih protokola:EntherCAT, CC-Link, ProfiNet, ProfiBus, Enthernet/IP, DeviceNet, Modbus TCP kompatibilnost, Modbus RTU kompatibilnost

  Moduli dostupni u različitim verzijama koje se mogu medjusobno kombinovati:

  • Analogni I/O moduli, Digitalni I/O muduli, Moduli za napajanje
  • 2/4 CH za Analogne I/O module
  • 4/8 CH za Digitalne I/O module
  • 2/4/8 CH za I/O Module za napajanje
  • Različiti tipovi I/O signala: 0-20mA, -10-10V, PNP, NPN

  Softver za upravljanje uredjajima DAQ Master omogućava:

  • Jednostavno podešavanje uredjaja
  • Kontrolu u realnom vremenu, monitoring, dijagnostikovanje ulaza/izlaza
  • Dostupni u verziji za montiranje na DIN šinu
  • Napajanje modula: 24Vdc , 3W
  • Zaštita: IP20 IEC
  • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C
  • Vlažnost ambijenta: od 35 do 85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  ARD-D Serija

  • DeviceNet digitalni daljinski I/O terminali
  • Omogućava proširivanje digitalnih ulaznih/izlaznih modula i komunikaciju sa različitim uredjajima korišćenjem DeviceNet komunikacionog protokola
  • ARD-D serija dostupna za konekciju preko terminalnih blokova/ senzorskih konektora (4 pina)
  • Moguće povezivanje do 63 modula kontrolisanih od strane jednog master modula
  • Statusna indikacija prisutnosti napajanja, komunikacije i konektovanih signala

  Karakteristike/ funkcije modula:

  • Automatsko prepoznavanje brzine konekcije
  • Distanca komunikacije: do 500 m
  • Komunikaciona brzina: do 500 kbps
  • Nadzor mrežnog napajanja
  • Očitavanje broja modula za proširivanje
  • Očitavanje specifikacije povezanih modula

  Različit opseg ulaznih/izlaznih signala

  • 8 ili 16 ulazno/izlaznih pristupnih tačaka
  • PNP, NPN, AC, Relay ili SSR tip I/O signala
  • Digitalni ili analgoni mudul
  • Ulazni, izlazni i kombinovani I/O modul
  • Dostupni u verzijama za montiranje na DIN šine ili na šrafljenje
  • Napajanje modula: 24Vdc , 3W
  • Zaštita: IP20 IEC
  • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C
  • Vlažnost ambijenta: od 35 do 85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  ARD-A Serija

  • DeviceNet analogni udaljeni I/O terminali
  • Omogućava proširivanje ulaznih/izlaznih modula i komunikaciju sa različitim uredjajima korišćenjem DeviceNet komunikacionog protokola
  • Moguće povezivanje do 63 modula kontrolisanih od strane jednog master modula
  • Konfiguracija napajanja i komunikacionog sistema omogućena jednostavnim povezivanjem komunikacionih kablova
  • Statusna indikacija prisutnosti napajanja, komunikacije i konektovanih signala

  Različit opseg ulaznih/izlaznih signala:

  • 0-5 Vdc, 1-5 Vdc, 0-10 Vdc, -5-5V dc, -10-10 Vdc
  • DC 4-20 mA, DC 0-20 mA
  • Omogućeno skaliranje ulaznih/izlaznih signala

  Karakteristike/ funkcije modula:

  • Automatsko prepoznavanje brzine konekcije
  • Distanca komunikacije: do 500 m
  • Komunikaciona brzina: do 500 kbps
  • Nadzor mrežnog napajanja
  • Ulazni digitalni filter
  • Status I/O i monitoring statusnih flagova
  • Histerezis
  • Ugradjena naponska i ESD zaštita, zaštita od obrnutog polariteta
  • Dostupni u verzijama za montiranje na DIN šine ili na šrafljenje
  • Napajanje modula: 24Vdc , 3W
  • Zaštita: IP20 IEC
  • Temperatura ambijenta: -10 do 50°C
  • Vlažnost ambijenta: od 35 do 85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  ARM Serija

  • Modbus RTU konekcija udaljenih I/O modula za digitalne signale senzora
  • I/O modul za proširivanje kompatibilani sa PC, PLC i Autonic-s logičkim panelima
  • Dostupni u verzijama za montiranje na DIN šine ili na šrafljenje
  • Statusna indikacija prisutnosti napajanja, komunikacije i konektovanih signala
  • Kompatibilni sa e-CON konktorima za senzore
  • Ugradjena strujna zaštita, zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrejavanja, obrnutog polariteta

  Dostupni moduli za proširenje

  • Proširivanje do 63 modula na jednu master jedinicu
  • Dostupni različiti ulazni/izlazni moduli radi fleksibilne kostimizacije
  • Konekcija napajanja i komunikacionih sistema upotrebom komunikacionih linija

  Karakteristike modula:

  • Automatsko prepoznavanje brzine komunikacije
  • Nadzor mrežnog napajanja
  • Praćenje broja modula
  • Jednobajti i višebajtni ulazi/izlazi
  • Monitoring statusnih flegova
  • Funkcija brojača malih brzina – 16-bita/30CPS
  • Komunikaciona brzina: 2400bps do 115200bps
  • Monitoring u realnom vremenu Ulazni ili izlazni tipovi
  • Maksimalno do 8 priključnih tačaka
  • NPN ili PNP tranzistorski izlaz
  • Tip senzora za priključivanje: 4-pina
  • Dostupni osnovni moduli sa Modbus komunikacijom ili moduli za proširivanje sa DeviceNet / Modbus komunikacijom
  • Napajanje modula: 24Vdc , 3W
  • Zaštita: IP20 IEC
  • Temperatura ambijenta: -10 do 55°C
  • Vlažnost ambijenta: od 35 do 85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  SCM Serija

  • Bežični komunikacioni konvertor
  • Pretvaranje RS485 / USB signala u Wi-Fi signale za bežični prenos do 100 m
  • Konfiguracija: DAQMaster softver
  • Tip komunikacije: RS485, USB, WiFi
  • Različiti načini montiranja: DIN šina, montaža na šraf
  • Zaštita od obrnutog polarisanja, prekostrujna zaštita
  • Zaštita: IP20
  • Veličina: 45x25x76,3mm
  • Težina: 160g
  • Napajanje: 24Vdc
  • Temperatura ambijenta: -10 do 55°C, vlaga: 35..85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  PT Serija (4-pina, M12)

  • Konektorska kutija nudi fleksibilnost za instaliranje više senzora u različitim aplikacijama
  • Sa 4,6 i 8 portova,razvodne kutije mogu da napajaju i primaju signale od senzora koji koriste M12 konektore
  • PT serija može pojednostaviti komplikovano ožičenje i olakšati rad prilikom održavanja
  • Status rada se može lako proveriti pomoću indikatora napajanja i rada (crveni, zeleni LED)
  • Konektorske kutije senzora tipa M12 sa 4 pina (tip kabla)
  • Snabdevanje strujom višestrukim senzorima pomoću jednog napajanja
  • Pojednostavite složene radove ožičenja i održavanja
  • Podržava 1-signal, 2-signal (DC 4-žice)
  • IP67 zaštitna konstrukcija sa vodootpornim poklopcem (IEC standard)
  • IP52 zaštitna konstrukcija sa zaštitnim poklopcem (IEC standard)

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  PT Serija (5-pinova, M12)

  • Tipovi konektora M12 sa 5 pinova (kabl / konektor / opruga terminal / plug-in terminal)
  • Snabdevanje strujom višestrukim senzorima pomoću jednog napajanja
  • Pojednostavite složene radove ožičenja i održavanja
  • Status rada se može lako proveriti pomoću indikatora napajanja i rada (crveni, zeleni LED)
  • Podržava 1-signal, 2-signal (DC 4-žice)
  • IP67 zaštitna konstrukcija sa vodootpornim poklopcem (IEC standard)
  • IP52 zaštitna konstrukcija sa zaštitnim poklopcem (IEC standard)
  • Novi 5-pinski priključak M12 konektora i tip priključnog terminala (crno / plavo) su dodati u liniju.

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  PA10 Serija

  • Multifunkcionalni kontroler senzora
  • Jednostavna instalacija na DIN šinu ili montiranje na panel

  Dostupni modeli:

  • PA10-V – kontroler opšte namene
  • PA10-W – 2-kanalni kontroler
  • PA10-U – kontroler visokih performansi

  PA10-U sadrži:

  • 13 operacionih modula (DIP switch)
  • Flip-flop mod za kontrolu nivoa
  • Funkcije tajmera: ON Delay, OFF Delay , ON/OFF Delay, Flicker,One-short delay,Flicker one – short delay, Low-speed/High–speed detection mode
  • Napajanje uredjaja: 100-240VAC 50/60Hz
  • Napajanje ulaznih senzora: 12Vdc ±10%
  • Tip ulaznih senzora: NPN ili PNP

  Tip izlaza:

  • Relejni izlaz: 250VAC~3A, Resistive load, 1.c. (Mehanički min 10,000,000 operacija, Električni min 100,000 operacija)
  • SSR izlaz: O.C OUT1 i O.C OUT2
  • NPN open colector: max. 30Vdc ~3A
  • Ambijentalna temperatura: -10 – 55℃, skladište -25 – 60℃
  • Ambijentalna vlažnost: 35-85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  PA-12 Serija

  • 8-pinski tip kontrolera senzora opšte namene
  • Montiranje na 8-pinsko podnožje
  • Napajanje: 110-220 VAC 50/60Hz
  • Selektorski switch: NPN/PNP i Power
  • Napajanje senzora:

  Opcije modela:12Vdc±10%

  • PA-12 – pojačavač snage
  • PA-12-PG – generator impulsa NPN tip
  • PA-12-PGP – generator impulsa PNP tip

  Kod PA-12 modela:

  • Izborni NPN ili PNP tip senzora
  • Izborno napajanje 110-220VAC 50-60Hz

  Kontrolni izlaz:

  • Relejni- 250VAC~3A, Resistive load, 1.a. , 1.b. (Mehanički Min. 10,000,000 operacija, Električni Min. 100,000 operacija)
  • NPN/PNP tranzistorski izlaz: 30Vdc ~3A
  • Ulazna otpornost: 10kΩ
  • Ambijentalna temperatura: -10 – 55℃, skladište -25 – 60℃
  • Ambijentalna vlažnost: 35-85%RH

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Seneca

  My Alarm 2 GSM/GPRS

  • Kontrolna jedinica za upravljanje mašinama preko prostih komandi koje se šalju SMS-om, telefonskim pozivom ili email-om, skladištenje i slanje podataka
  • GSM/GPRS komunikacija
  • Ugrađena temperaturna sonda
  • 4 digitalna ulaza, 4 brojača, 4 totalizera, 4 tajmera
  • 2 analogna izlaza (0-20 mA, 0-30 V)
  • 2 relejna izlaza od 3 A
  • SMTP email server
  • Ugradjena Flash memorija i dodatna microSD kartica
  • Daljinsko upravljanje preko pozivanja ili SMS
  • Notifikacije o alarmu preko SMS/email/poziva
  • Dvosmerna SMS komunikacija (alarmi i upravljanje)
  • Skladištenje podataka i slanje log fajla preko SMS, email-a ili ftp-a
  • Softver za grafičko prikazivanje do 8 kanala

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Z-GPRS2 GSM/GPRS

  • Multiprotokolski (Ftp, Smtp, Pop3, http, ModBUS TCP, ModBUS RTU) bežični GSM/GPRS uređaj
  • Visoke performanse prikupljanja podataka, arhiviranja, logovanja, komandovanja, merenja i upravljanja alarmima
  • Samostalan rad ili umrežen
  • Funkcioniše kao Modbus Master jedinica na RS485 serijskom portu i kao podrška GMS/GPRS komunikaciji
  • Daljinska kontrola i nadzor preko SMS poruka, emajl-a ili ftp-a
  • Napajanje: 11-40 VDC; 19-28 VAC (50-60 Hz)
  • USB interfejs: mini USB B OST tip
  • Ethernet interfejs: 10/100 Mbps (RJ45)
  • 4 digitalna ulaza PNP/NPN (32 bitni brojači do 30 Hz), 2 analogna ulaza (0-20 mA, 0-30V DC)
  • 2 digitalna izlaza (relejna, max 2A – 250 VAC)
  • GSM/GPRS modem: quad band 850/900/1800/1900 MHz
  • Memorija: 128 kB RAM, 512 kB + 2 MB flash memorije (log), slot za memorijsku karticu do 32 GB
  • GSM/GPRS razmena podataka, alarm management, slanje log podataka, email, SMS, ftp, web server, upravljanje pozivom, komande zaštićene šifrom, ModBUS RTU Master, ModBUS TCP-IP
  • Tipične primene:
   GSM/GPRS daljinski kontroler
   Prikupljanje podataka bežičnim putem
   Nadgledanje potrošnje električne energije
   Kontrola fotonaponskih invertora

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Z-GPRS3 GSM/GPRS

  • Napredna verzija Z-GPRS2 datalogera
  • Daljinska konfiguracija uređaja preko ftp-a ili web servera
  • Visoke performanse prikupljanja podataka, arhiviranja, logovanja, komandovanja, merenja i upravljanja alarmima
  • Daljinska kontrola i nadzor preko SMS poruka, emajl-a ili ftp-a
  • Protokoli: FTP, SMTP, HTTP, MODBUS TCP, ModBUS RT
  • Napajanje: 11-40 VDC; 19-28 VAC (50-60 Hz)
  • Ethernet interfejs: 10/100 Mbps (RJ45)
  • Serial (RS485 ModBUS Master and S232 / RS485),
  • Micro USB
  • 4 digitalna ulaza PNP/NPN (32 bitni brojači do 30 Hz), 2 analogna ulaza (0-20 mA, 0-30 VDC),
  • 2 digitalna izlaza (relejna, max 2 A – 250 VAC)
  • GSM/GPRS modem: quad band 850/900/1800/1900 MHz
  • Backup baterije 60 min
  • Memorija: 128 kB RAM, 512 kB + 2 MB flash memorije (log), slot za memorijsku karticu do 32 GB
  • GSM/GPRS razmena podataka, alarm management, slanje log podataka, email, SMS, ftp, web server, upravljanje pozivom, komande zaštićene šifrom, ModBUS RTU Master, ModBUS TCP-IP
  • Slobodan softver za programiranje SEAL 2

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  Autonics

  APC Serija

  • 10.1 – inč industrijski panel PC
  • Napajanje: 24Vdc (potrošnja max. 30W)
  • Hard disk: mSATA 64GB SSD
  • Memorija: DDR3L 4GB
  • Indikator napajanja: zeleni – LED
  • Zvučnik: Stereo 2W+2W
  • Watch dog timer
  • Životni ciklus baterije: 5 godina na temperaturi od 25℃
  • Ugradjen Real-time kontroler (RTC)
  • Otpornost na buku: ±0.5kV zvuk kvadratnog talasa
  • Napon preopterećenja: 500VAC 50/60Hz na 1 minut
  • Vibracije: Mehaničke – 0.75mm amplitude na frekvenciji od 10 do 55Hz (na 1 minut) u svakom X,Y,Z prevcu na 1h
   Kvara – 0.50mm amplitude na frekvenciji 10 do 55Hz (na 1 minut) u svakom X,Y,Z prevcu na 1h
  • Udar: Mehanički – 300m/s^2 (oko 30G) u svakom X,Y,Z pravcu 3 puta
   Kvara – 100m/s^2 (oko 10G) u svakom X,Y,Z pravcu 3 puta
  • Ambijentalna temperatura: 0 – 50℃, skladište -20 – 60℃
  • Ambijentalna vlažnost: 35-85%RH
  • Zaštita: IP65 (prednja strana panela, IEC standard)
  • Jezik: Korejski, Engleski
  • CPU: Intagreted Intel®J3160/1.6 GHz Quad core processor, TDP 6W
  • Operativni sistem: Windows 10 loT Enterprice Entry (64 bit-a)
  • Performanse dispreja – LCD tip: IPS TFT Color LCD; rezolucija; WXGA 1280*800; kontarst: 16:10; površina prikaza: 216.96×135.6mm; boja:
   16.777.216 boja; prikaz ekrana: unutar 85% gornje, donje, leve i desne strane; pozadinsko osvetljenje: Bela LED boja;
  • Tip interfejsa: HDMI – 1; USB: 3.0 HOST – 1 , 2.0 HOST – 2; VGA: 1; Enterhet: Gigabit Enthernet – 2; Audio: 1; Serial:
   RS232C/RS422/RS485 (izbor preko džampera)

  Detaljnije… |Svi katalozi…

  GP-S070 Serija

  • Serija GP-S070 ostvaruje visoku vidljivost 7″ širokog TFT LCD monitora sa True Colorom (16,7 miliona boja) i različitim opsegom podataka. Pored toga, analogni touch tip monitor omogućava više različitih aranžmana oznaka moguće u poređenju sa matričnim tipom dodira; njegova funkcija logiranja podataka omogućava podršku prikupljanju i podizanju podataka. Širok asortiman podrške za interfejs uključujući Ethernet i USB Host / Device je još jedna od karakteristika Serije GP-S070
  • Poseduje 7 inča široki TFT LCD za realizaciju True Color sa 16.777.216 boja
  • Analogni metod dodira
  • Free tag aranžman
  • Funkcija zapisivanja podataka
  • Podržava prikupljanje podataka i rezervnu kopiju kontrolera
  • Podržava biblioteku promenljivih slika
  • Omogućava istovremeno nadgledanje više stanica i više kanala
  • Podržava nekoliko interfejsa
  • Podržava USB Host / Device za brzo preuzimanje i upravljanje datotekama
  • Jednostavan za povezivanje različitih spoljnih uređaja sa RS232C 2 portovima i RS232C / RS422 multi-komunikacijskim portom
  • Podržava nekoliko fontova: Podržava istiniti tip prozora i nekoliko bitmap fontova (izborni)
  • Funkcija nadzora uređaja
  • Omogućava nadgledanje / kontrolu varijable povezanih kontrola putem komunikacijskog porta

  Detaljnije… |Svi katalozi…