Elektro oprema i uređaji

Proizvodni program elektro opreme i uređaja italijanskog brenda „Cabur“, redne stezaljke, kleme, spojna oprema, pomoćni releji, relejne pločice, razne vrste prekidačkih napajanja…. U ponudi imamo proizvodni program brendova „Eaton“ i „Noark“, sklopna oprema, osigurači, prekidači, kontaktori, rastavljači snaga, releji…


NOARK

Osigurači

Automatski osigurači

 • B, C, D karakteristike
 • Nominalni radni napon  230/400 Vac
 • Nominalna struja kratkog spoja 10kA, 6kA, 4,5kA
 • Nominalna struja 1-63A
 • Izvedba 1-4 pola (1, 1+N, 2, 3, 3+N i 4)
 • Širina jednog pola odgovara jednom modulu (18mm)
 • Usaglašenost sa IEC / EN 60898-1 standardom
 • Široka paleta dodatne opreme uključujući pomoćne i signalne kontakte, naponske, podnaponske i prenaponske okidače ili sa blokom za zaštitu od diferencijalne struje
 • Serija do 125A, 1p-4p, 20kA i 25kA, karakteristike B, C, D
 • DC automatski osigurači 1p i 2p 10kA, karakteristike C i K

Topljivi osigurači
Dišeri
Detaljnije… |Svi katalozi…

Minijaturni kontaktori Ex9CH

 • Kompaktne dimenzije
 • Nominalna struja 6A, 9A, 12A, Ith=20A
 • Radni napon do 690Vac
 • Kontrolni napon od 24Vac do 415Vac
 • Nominalna struja kratkog spoja Iq=50kA
 • Izvedba 3 ili 4 pola
 • 1 NO ili 1 NC pomoćni kontakt
 • Dodatni blok sa 4 pomoćna kontakta
 • Pogodni i za industrijske i za aplikacije u domaćinstvu
 • Montaža na DIN šinu ili na ploču
 • Mogućnost kombinacije sa bimetalnim relejima
 • Reverzni kontaktori namenjeni za uključivanje asinhronih motora sa mogućnošću promene smera obrtanja
 • Ispunjava zahteve standarda IEC / EN 60947-4-1

Detaljnije… |Svi katalozi…

Kontaktori Ex9C

 • Namenjeni za industrijsku primenu
 • Nominalna struja od 6A do 500A
 • Radni napon do 690Vac
 • Kontrolni napon od 24Vac do 415Vac/Vdc
 • Nominalna struja kratkog spoja Iq=50kA
 • Izvedba 3 ili 4 pola (iznad 115A 3 pola)
 • 2 ili 4 pomoćna kontakta (NO+NC)
 • Dodatni blok sa 4 pomoćna kontakta za montažu napred
 • Mogućnost montaže po jednog pomoćnog kontakta sa bočnih strana
 • Mogućnost kombinacije sa bimetalnim relejima
 • Montaža na DIN šinu ili na ploču
 • Reverzni kontaktori namenjeni za uključivanje asinhronih motora sa mogućnošću promene smera obrtanja
 • Ispunjava zahteve standarda IEC / EN 60947-4-1

Detaljnije… |Svi katalozi…

Bimetalni releji Ex9R

 • Zaštita motora od preopterećenja ili gubitka faze
 • Podesiva termička struja (0,1A do 500A)
 • Radni napon do 690Vac AC-3
 • Klasa okidanja 10A
 • Montaža na kontaktore
 • Mogućnost samostalne montaže korišćenjem adaptera
 • Pomoćni kontakti
 • Izvedba 3 pola
 • Montaža na DIN šinu

Detaljnije… |Svi katalozi…

Instalacioni releji Ex9CH20

 • Kompaktne dimenzije
 • Namenjeni za kućne aplikacije
 • Uglavnom služe za uključivanje potrošača (AC-1 do 20A) ali i za motorne aplikacije AC-3
 • Nominalna struja do 20A
 • Kontrolni napon špulne 24, 230 ili 240 V AC
 • Izvedba 1, 2 ili 4 kontakta
 • Nominalna frekvencija 50/60 Hz
 • Montaža na DIN šinu
 • Ispunjava zahteve standarda IEC / EN 61095

Detaljnije… |Svi katalozi…

Instalacioni kontaktori Ex9CH

 • Kompaktne dimenzije
 • Namenjeni za kućne aplikacije
 • Uglavnom služe za uključivanje potrošača AC-1 ali i za motorne aplikacije AC-3
 • Nominalna struja do 25A, 40A ili 63A
 • Kontrolni napon špulne 24, 230 ili 240 V AC
 • Izvedba 2 ili 4 kontakta
 • Nominalna frekvencija 50/60 Hz
 • Montaža na DIN šinu
 • Ispunjava zahteve standarda IEC / EN 61095

Detaljnije… |Svi katalozi…

Kompaktni prekidači AC

 • Kompaktni prekidači AC
 • Namenjeni za zahtevne industrijske aplikacije
 • Uključena i rastavljačka funkcija
 • Veličina kućišta M1-M5
 • Izvedbe 3 ili 4 pola
 • Termomagnetna zaštitna jedinica
 • Prekidna moć 36kA-150kA za AC
 • Nominalna struja 800A
 • Nominalni napon do 415/690V AC,
 • Impulsni napon Uimp=8kV omogućava korišćenje čak i u sistemima sa pojavama tranzijentnih prenaponskih talasa visokog intenziteta
 • Dodatna oprema uključujući pomoćne i signalne kontakte, podnaponske i naponske releje- okidače, ručice za produženi pogon, motorni pogon i drugo
 • Fiksna izvedba
 •  Usaglašeni su sa IEC / EN 60947-2 standardom

Detaljnije… |Svi katalozi…

Kompaktni prekidači DC

 • Kompaktni prekidači DC
 • Namenjeni za zahtevne industrijske aplikacije
 • Uključena i rastavljačka funkcija
 • Veličina kućišta M1-M5
 • Izvedbe 3 ili 4 pola
 • Termomagnetna zaštitna jedinica
 • Prekidna moć 25kA-100kA za DC
 • Nominalna struja 800A
 • Nominalni napon do 750V DC (3-pola), 1000V DC (4-pola),
 • Impulsni napon Uimp=8kV omogućava korišćenje čak i u sistemima sa pojavama tranzijentnih prenaponskih talasa visokog intenziteta
 • Dodatna oprema uključujući pomoćne i signalne kontakte, podnaponske i naponske releje- okidače, ručice za produženi pogon, motorni pogon i drugo
 • Fiksna izvedba
 • Usaglašeni su sa IEC / EN 60947-2 standardom

Detaljnije… |Svi katalozi…

Kompaktni rastavljači AC

 • Kompaktni rastavljači AC
 • Namenjeni za zahtevne industrijske aplikacije
 • Koriste se i kao glavni prekidači u različitim strujnim kolima
 • Veličina kućišta M1-M5
 • Nominalna struja 800A
 • Nominalni radni napon do 690V AC
 • Dodatna oprema uključujući pomoćne i signalne kontakte, podnaponske i naponske releje- okidače, ručice za produženi pogon, motorni pogon i drugo
 • Fiksna izvedba
 •  Usaglašeni su sa EN 60947-3 standardom

Detaljnije… |Svi katalozi…

Kompaktni rastavljači DC

 • Kompaktni rastavljači DC
 • Namenjeni za zahtevne industrijske aplikacije
 • Koriste se i kao glavni prekidači u različitim strujnim kolima
 • Veličina kućišta M1-M5
 • Nominalna struja 800A
 • Nominalni radni napon do 1000V DC (4-pola),
 • Dodatna oprema uključujući pomoćne i signalne kontakte, podnaponske i naponske releje- okidače, ručice za produženi pogon, motorni pogon i drugo
 • Fiksna izvedba
 • Usaglašeni su sa EN 60947-3 standardom

Detaljnije… |Svi katalozi…

Vazdušni prekidači i rastavljači snage Ex9

 • Funkcionalno veoma složen spektar opreme
 • Pored osnovne funkcije prekidača ili rastavljača snage, nudi i kompletnu mrežnu analizu uz mogućnost komunikacije sa naprednim kontrolnim sistemima
 • Tri veličine kućišta kao fiksna ili izvlačiva izvedba, 3p ili 4p.
 • Koriste digitalnu prekidačku jedinicu SU
 • Prisutnost zaštitnih funkcija LSI, LCD displeji 32- bitni DPS čak i u najosnovnijoj izvedbi SU3.0.
 • SU4.0 i SU5.0 pružaju posebnu zaštitnu funkciju tipa G za zaštitu od greške uzemljenja, ili tipa E za detekciju slabijih diferencialnih struja, respektivno
 • Širok spektar merenja i analiza
 • Podaci mogu da se koriste za aktiviranje prekidača, alarm ili obradu od strane operatera u naprednim kontrolnim sistemima.
 • Širok paket unutrašnje i spoljašnje opreme za Ex9A seriju

Detaljnije… |Svi katalozi…

Diferencijalne strujne zaštitne sklopke (FID sklopke)

 • Diferencijalne strujne zaštitne sklopke usaglašene su sa IEC / EN 61008-1
 • Struja kratkog spoja Icn 10 kA
 • 2 i 4-polna izvedba
 • Nominalna osetljivost 30, 100, 300 mA
 • Nominalna struja do 100 A
 • Nominalni radni napon 230/400 V AC
 • AC, A, S i S+A tip
 • Indikacija stanja uređaja
 • Modularne FID sklopke
 • Strujne zaštitne sklopke sa zaštitom od preopterećenja

Detaljnije… |Svi katalozi…

EATON

Osigurači PL6, PL7

Automatski osigurači

 • B, C, D karakteristike
 • Nominalni radni napon  230/400 Vac
 • Nominalna struja kratkog spoja 10kA, 6kA,
 • Nominalna struja 2-63A
 • Izvedba 1-4 pola (1, 1+N, 2, 3, 3+N i 4)
 • Širina jednog pola odgovara jednom modulu (18mm)
 • Usaglašenost sa IEC / EN 60898-1 standardom
 • Široka paleta dodatne opreme uključujući pomoćne i signalne kontakte, naponske, podnaponske i prenaponske okidače ili sa blokom za zaštitu od diferencijalne struje
 • DC automatski osigurači 1p i 2p 10kA, karakteristike C i K

Topljivi osigurači
Dišeri
Detaljnije… |Svi katalozi…